Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Y đức và luật pháp (Nhi khoa)

Quyền của cha mẹ, tính không đảm bảo trong y khoa, và mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân

J.M. v. Alberta (Director of Child Welfare).

Nguồn‎: 2004 ABQB 512, 4 R.F.L. (6th) 362 at para. 43. (Alta. Q.B.). (Alberta Court of Queen’s Bench, Canada; appeal of a treatment order of the Alberta Provincial Court).

https://www.canlii.org/en/ab/abqb/doc/2004/2004abqb512/2004abqb512.html?autocompleteStr=2004%20ABQB%20512&autocompletePos=1

Management of severe anemia without transfusion in a pediatric Jehovah's Witness patient.

Akingbola OA, Custer JR, Bunchman TE, Sedman AB.

Nguồn‎: Crit Care Med 1994;22(3):524-8.

Mã bài‎: PubMed 8125005

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8125005

Treatment decisions regarding infants, children and adolescents. [Les décisions de traitement au nom des nourrissons, des enfants et des adolescents.] [English, French]

Albersheim S, Arbour L, Byrne P, Harrison C, Laxer R, Magwood B, Tolkin J, Tsai E; for the Bioethics Committee, Canadian Paediatric Society.

Nguồn‎: Paediatr Child Health 2004;9(2):99-114.

Mã bài‎: PubMed 19654990

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19654990

Overriding the Jehovah's Witness patient's refusal of blood: a reply to Cahana, Weibel, and Hurst.

Banja JD.

Nguồn‎: Pain Med 2009;10(5):878-82.

Mã bài‎: PubMed 19594850

DOI‎: 10.1111/j.1526-4637.2009.00648.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19594850

Meeting the clinical challenge of care for Jehovah's Witnesses.

Bodnaruk ZM, Wong CJ, Thomas MJ.

Nguồn‎: Transfus Med Rev 2004;18(2):105-16.

Mã bài‎: PubMed 15067590

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15067590

Patient- and family-centered care and the pediatrician's role.

Eichner JM, Johnson; Committee on Hospital Care and Institute for Patient- and Family-Centered Care.

Nguồn‎: Pediatrics 2012;129(2):394-404.

Mã bài‎: PubMed 22291118

DOI‎: 10.1542/peds.2011-3084

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22291118

The principles for family-centered neonatal care.

Harrison H.

Nguồn‎: Pediatrics 1993;92(5):643-50.

Mã bài‎: PubMed 8414850

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8414850

Uncertainty, responsibility, and the evolution of the physician/patient relationship.

Henry MS.

Nguồn‎: J Med Ethics 2006;32(6):321-3.

Mã bài‎: PubMed 16731728

DOI‎: 10.1136/jme.2005.013987

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16731728

Lessons from the Ashya King case.

O'Brien A, Sokol DK.

Nguồn‎: BMJ 2014;349:g5563.

Mã bài‎: PubMed 25209621

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25209621

Aggressive non-blood product support of Jehovah's Witnesses.

Parker RI.

Nguồn‎: Crit Care Med 1994;22(3):381-2.

Mã bài‎: PubMed 8124987

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8124987

A decade of reversal: an analysis of 146 contradicted medical practices.

Prasad V, Vandross A, Toomey C, Cheung M, Rho J, Quinn S, Chacko SJ, Borkar D, Gall V, Selvaraj S, Ho N, Cifu A.

Nguồn‎: Mayo Clin Proc 2013;88(8):790-8.

Mã bài‎: PubMed 23871230

DOI‎: 10.1016/j.mayocp.2013.05.012

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23871230

Family-centered multidisciplinary rounds enhance the team approach in pediatrics.

Rosen P, Stenger E, Bochkoris M, Hannon MJ, Kwoh CK.

Nguồn‎: Pediatrics 2009;123(4):e603-8.

Mã bài‎: PubMed 19336351

DOI‎: 10.1542/peds.2008-2238

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19336351

A young adult Jehovah's Witness with severe anemia.

Ukachi N, Morrison W, Vanhorn S, Sundaram R, Lantos JD.

Nguồn‎: Pediatrics 2013;132(3):547-51.

Mã bài‎: PubMed 23958767

DOI‎: 10.1542/peds.2013-0503

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23958767

Decision making in pediatric oncology: who should take the lead? The decisional priority in pediatric oncology model.

Whitney SN, Ethier AM, Frugé E, Berg S, McCullough LB, Hockenberry M.

Nguồn‎: J Clin Oncol 2006;24(1):160-5.

Mã bài‎: PubMed 16382126

DOI‎: 10.1200/JCO.2005.01.8390

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16382126


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.