Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Y đức và luật pháp (Nhi khoa)

Nguyên tắc không gây hại và những rủi ro của việc truyền máu

Association of blood products administration during cardiopulmonary bypass and excessive post-operative bleeding in pediatric cardiac surgery.

Agarwal HS, Barrett SS, Barry K, Xu M, Saville BR, Donahue BS, Harris ZL, Bichell DP.

Nguồn‎: Pediatr Cardiol 2015;36(3):459-67.

Mã bài‎: PubMed 25293425

DOI‎: 10.1007/s00246-014-1034-z

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25293425

Blood product transfusions and clinical outcomes in pediatric patients with acute lung injury.

Church GD, Matthay MA, Liu K, Milet M, Flori HR.

Nguồn‎: Pediatr Crit Care Med 2009;10(3):297-302.

Mã bài‎: PubMed 19307809

DOI‎: 10.1097/PCC.0b013e3181988952

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19307809

Association between length of storage of transfused red blood cells and multiple organ dysfunction syndrome in pediatric intensive care patients.

Gauvin F, Spinella PC, Lacroix J, Choker G, Ducruet T, Karam O, Hébert PC, Hutchison JS, Hume HA, Tucci M.

Nguồn‎: Transfusion 2010;50(9):1902-13.

Mã bài‎: PubMed 20456697

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2010.02661.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20456697

Serious hazards of transfusion in children (SHOT).

Harrison E, Bolton P.

Nguồn‎: Paediatr Anaesth 2011;21(1):10-3.

Mã bài‎: PubMed 21155922

DOI‎: 10.1111/j.1460-9592.2010.03474.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21155922

RBC transfusions in children requiring intensive care admission after traumatic injury.

Hassan NE, DeCou JM, Reischman D, Nickoles TA, Gleason E, Ropele DL, Sanfilippo D, Davis AT, Alters D, Rajasekaran S.

Nguồn‎: Pediatr Crit Care Med 2014;15(7):e306-13.

Mã bài‎: PubMed 24977687

DOI‎: 10.1097/PCC.0000000000000192

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24977687

Increased red blood cell transfusions are associated with worsening outcomes in pediatric heart transplant patients.

Howard-Quijano K, Schwarzenberger JC, Scovotti JC, Alejos A, Ngo J, Gornbein J, Mahajan A.

Nguồn‎: Anesth Analg 2013;116(6):1295-308.

Mã bài‎: PubMed 23558832

DOI‎: 10.1213/ANE.0b013e31828d64ac

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23558832

Adverse blood transfusion outcomes: establishing causation.

Isbister JP, Shander A, Spahn DR, Erhard J, Farmer SL, Hofmann A.

Nguồn‎: Transfus Med Rev 2011;25(2):89-101.

Mã bài‎: PubMed 21345639

DOI‎: 10.1016/j.tmrv.2010.11.001

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21345639

Association of complications with blood transfusions in pediatric cardiac surgery patients.

Iyengar A, Scipione CN, Sheth P, Ohye RG, Riegger L, Bove EL, Devaney EJ, Hirsch-Romano JC.

Nguồn‎: Ann Thorac Surg 2013;96(3):910-6.

Mã bài‎: PubMed 23866807

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2013.05.003

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23866807

Blood transfusion risks and alternative strategies in pediatric patients.

Lavoie J.

Nguồn‎: Paediatr Anaesth 2011;21(1):14-24.

Mã bài‎: PubMed 21155923

DOI‎: 10.1111/j.1460-9592.2010.03470.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21155923

Efficacy of red blood cell transfusion in the critically ill: a systematic review of the literature.

Marik PE, Corwin HL.

Nguồn‎: Crit Care Med 2008;36(9):2667-74.

Mã bài‎: PubMed 18679112

DOI‎: 10.1097/CCM.0b013e3181844677

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18679112

Red cell transfusions as an independent risk for mortality in critically ill children.

Rajasekaran S, Kort E, Hackbarth R, Davis AT, Sanfilippo D, Fitzgerald R, Zuiderveen S, Ndika AN, Beauchamp H, Olivero A, Hassan N.

Nguồn‎: J Intensive Care 2016;4:2.

Mã bài‎: PubMed 26744626

DOI‎: 10.1186/s40560-015-0122-3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26744626

Adverse outcomes of blood transfusion in children: analysis of UK reports to the serious hazards of transfusion scheme 1996-2005.

Stainsby D, Jones H, Wells AW, Gibson B, Cohen H; SHOT Steering Group.

Nguồn‎: Br J Haematol 2008;141(1):73-9.

Mã bài‎: PubMed 18324969

DOI‎: 10.1111/j.1365-2141.2008.07022.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18324969

Current perspectives in transfusion-transmitted infectious diseases: emerging and re-emerging infections.

Stramer SL.

Nguồn‎: ISBT Sci Ser 2014;9(1):30-6.

Mã bài‎: PubMed 25210533

DOI‎: 10.1111/voxs.12070

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25210533


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.