Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Y đức và luật pháp (Tổng quát)

Nguyên tắc không gây hại và những rủi ro của việc truyền máu

Meeting the clinical challenge of care for Jehovah's Witnesses.

Bodnaruk ZM, Wong CJ, Thomas MJ.

Nguồn‎: Transfus Med Rev 2004;18(2):105-16.

Mã bài‎: PubMed 15067590

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15067590

Association of blood transfusion with increased mortality in myocardial infarction: a meta-analysis and diversity-adjusted study sequential analysis.

Chatterjee S, Wetterslev J, Sharma A, Lichstein E, Mukherjee D.

Nguồn‎: JAMA Intern Med 2013;173(2):132-9.

Mã bài‎: PubMed 23266500

DOI‎: 10.1001/2013.jamainternmed.1001

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23266500

Surgical outcomes and transfusion of minimal amounts of blood in the operating room.

Ferraris VA, Davenport DL, Saha SP, Austin PC, Zwischenberger JB.

Nguồn‎: Arch Surg 2012;147(1):49-55.

Mã bài‎: PubMed 22250113

DOI‎: 10.1001/archsurg.2011.790

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22250113

Efficacy of red blood cell transfusion in the critically ill: a systematic review of the literature.

Marik PE, Corwin HL.

Nguồn‎: Crit Care Med 2008;36(9):2667-74.

Mã bài‎: PubMed 18679112

DOI‎: 10.1097/CCM.0b013e3181844677

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18679112

Transfusion of 1 and 2 units of red blood cells is associated with increased morbidity and mortality.

Paone G, Likosky DS, Brewer R, Theurer PF, Bell GF, Cogan CM, Prager RL; Membership of the Michigan Society of Thoracic and Cardiovascular Surgeons.

Nguồn‎: Ann Thorac Surg 2014;97(1):87-94.

Mã bài‎: PubMed 24094521

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2013.07.020

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24094521

Health care-associated infection after red blood cell transfusion: a systematic review and meta-analysis.

Rohde JM, Dimcheff DE, Blumberg N, Saint S, Langa KM, Kuhn L, Hickner A, Rogers MA.

Nguồn‎: JAMA 2014;311(13):1317-26.

Mã bài‎: PubMed 24691607

DOI‎: 10.1001/jama.2014.2726

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24691607

Emerging infectious disease agents and their potential threat to transfusion safety.

Stramer SL, Hollinger FB, Katz LM, Kleinman S, Metzel PS, Gregory KR, Dodd RY.

Nguồn‎: Transfusion 2009;49 Suppl 2:1S-29S.

Mã bài‎: PubMed 19686562

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2009.02279.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19686562


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.