Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bệnh hồng cầu lưỡi liềm

Xử lý chứng giam hãm các tiểu cầu trong lách

Laparoscopic splenectomy for hematological disorders. Our experience in adult and pediatric patients.

Caprotti R, Porta G, Franciosi C, Codecasa G, Romano F, Musco F, Uggeri F.

Nguồn‎: Int Surg 1998;83(4):303-7.

Mã bài‎: PubMed 10096747

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10096747

Extreme acute anemia in an adult sickle cell disease patient: look at the spleen.

de Prost N, Bartolucci P, Boroli F, Moroch J, Galactéros F, Brun-Buisson C, Thille AW.

Nguồn‎: Intensive Care Med 2012;38(2):337-8.

Mã bài‎: PubMed 22120771

DOI‎: 10.1007/s00134-011-2429-4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22120771

Concomitant intraoperative splenic artery embolization and laparoscopic splenectomy versus laparoscopic splenectomy: comparison of treatment outcome.

Naoum JJ, Silberfein EJ, Zhou W, Sweeney JF, Albo D, Brunicardi FC, Kougias P, El Sayed HF, Lin PH.

Nguồn‎: Am J Surg 2007;193(6):713-8.

Mã bài‎: PubMed 17512282

DOI‎: 10.1016/j.amjsurg.2006.09.043

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17512282

Comparative treatment and literature review for laparoscopic splenectomy alone versus preoperative splenic artery embolization splenectomy.

Wu Z, Zhou J, Pankaj P, Peng B.

Nguồn‎: Surg Endosc 2012;26(10):2758-66.

Mã bài‎: PubMed 22580870

DOI‎: 10.1007/s00464-012-2270-z

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22580870


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.