Skip to content

Bệnh thiếu máu huyết tán Beta (ở người lớn)

Chăm sóc hỗ trợ

Thủ thuật cắt bỏ lá lách

Experience with laparoscopic splenectomy. (opens new window)

Esposito C, Schaarschmidt K, Settimi A, Montupet P.

Nguồn‎: J Pediatr Surg 2001;36(2):309-11.

Mã bài‎: PubMed 11172422

DOI‎: 10.1053/jpsu.2001.20703

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11172422 (opens new window)

Beta-thalassemia. (opens new window)

Galanello R, Origa R.

Nguồn‎: Orphanet J Rare Dis 2010;5:11.

Mã bài‎: PubMed 20492708

DOI‎: 10.1186/1750-1172-5-11

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20492708 (opens new window)

Partial radiofrequency ablation of the spleen in thalassemia. (opens new window)

Hashemieh M, Akhlaghpoor S, Azarkeivan A, Azizahari A, Shirkavand A, Sheibani K.

Nguồn‎: Diagn Interv Radiol 2012;18(4):397-402.

Mã bài‎: PubMed 22328281

DOI‎: 10.4261/1305-3825.DIR.4537-11.1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22328281 (opens new window)

Thực phẩm chức năng và các liệu pháp hỗ trợ khác