Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bệnh thiếu máu huyết tán Beta (ở người lớn)

Chăm sóc hỗ trợ

Thủ thuật cắt bỏ lá lách

Experience with laparoscopic splenectomy.

Esposito C, Schaarschmidt K, Settimi A, Montupet P.

Nguồn‎: J Pediatr Surg 2001;36(2):309-11.

Mã bài‎: PubMed 11172422

DOI‎: 10.1053/jpsu.2001.20703

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11172422

Beta-thalassemia.

Galanello R, Origa R.

Nguồn‎: Orphanet J Rare Dis 2010;5:11.

Mã bài‎: PubMed 20492708

DOI‎: 10.1186/1750-1172-5-11

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20492708

Partial radiofrequency ablation of the spleen in thalassemia.

Hashemieh M, Akhlaghpoor S, Azarkeivan A, Azizahari A, Shirkavand A, Sheibani K.

Nguồn‎: Diagn Interv Radiol 2012;18(4):397-402.

Mã bài‎: PubMed 22328281

DOI‎: 10.4261/1305-3825.DIR.4537-11.1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22328281

Thực phẩm chức năng và các liệu pháp hỗ trợ khác

Wheat grass juice reduces transfusion requirement in patients with thalassemia major: a pilot study.

Marawaha RK, Bansal D, Kaur S, Trehan A.

Nguồn‎: Indian Pediatr 2004;41(7):716-20.

Mã bài‎: PubMed 15297687

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15297687

The effect of folic acid supplementation in beta-thalassemia major: a randomized placebo-controlled clinical trial.

Mojtahedzadeh F, Kosaryan M, Mahdavi MR, Akbari J.

Nguồn‎: Arch Iran Med 2006;9(3):266-8.

Mã bài‎: PubMed 16859064

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16859064


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.