Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bệnh thiếu máu huyết tán Beta (ở trẻ em)

Các nguy cơ và sự không đảm bảo của việc truyền máu

Seropositivity of hepatitis C, hepatitis B and HIV in chronically transfused β-thalassaemia major patients.

Ansari SH, Shamsi TS, Khan MT, Perveen K, Farzana T, Erum S, Ansari I.

Nguồn‎: J Coll Physicians Surg Pak 2012;22(9):610-1.

Mã bài‎: PubMed 22980623

DOI‎: 09.2012/JCPSP.610611

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22980623

Blood transfusion and lung function in children with thalassemia major.

Bacalo A, Kivity S, Heno N, Greif Z, Greif J, Topilsky M.

Nguồn‎: Chest 1992;101(2):362-5.

Mã bài‎: PubMed 1735255

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1735255

Pulmonary dysfunction in transfusion-dependent patients with thalassemia major.

Carnelli V, D'Angelo E, Pecchiari M, Ligorio M, D'Angelo E.

Nguồn‎: Am J Respir Crit Care Med 2003;168(2):180-4.

Mã bài‎: PubMed 12738605

DOI‎: 10.1164/rccm.200211-1292OC

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12738605

Clinical outcome of frequent exposure to Torque Teno virus (TTV) through blood transfusion in thalassemia patients with or without hepatitis C virus (HCV) infection.

Hu YW, Al-Moslih MI, Al Ali MT, Uzicanin S, Perkins H, Yi QL, Rahimi Khameneh S, Wu J, Brown EG.

Nguồn‎: J Med Virol 2008;80(2):365-71.

Mã bài‎: PubMed 18098140

DOI‎: 10.1002/jmv.21070

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18098140

A prospective study for prevalence and/or development of transfusion-transmitted infections in multiply transfused thalassemia major patients.

Jain R, Perkins J, Johnson ST, Desai P, Khatri A, Chudgar U, Choudhury N.

Nguồn‎: Asian J Transfus Sci 2012;6(2):151-4.

Mã bài‎: PubMed 22988380

DOI‎: 10.4103/0973-6247.98919

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22988380

Major causes of hospital admission in Beta thalassemia major patients in southern iran.

Karimi M, Emadmarvasti V, Hoseini J, Shoja L.

Nguồn‎: Iran J Pediatr 2011;21(4):509-13.

Mã bài‎: PubMed 23056840

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23056840

Prevalence of alloimmunisation in patients with beta thalassaemia major.

Kosaryan M, Mahdavi MR, Roshan P, Hojjati MT.

Nguồn‎: Blood Transfus 2012;10(3):396-7.

Mã bài‎: PubMed 22395351

DOI‎: 10.2450/2012.0072-11

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22395351

Post-transfusion hypertension, convulsion and intracranial haemorrhage in β-thalassemia major.

Masood SA, Zaidi A.

Nguồn‎: J Coll Physicians Surg Pak 2012;22(7):473-5.

Mã bài‎: PubMed 22747874

DOI‎: 07.2012/JCPSP.473475

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22747874

Marseillevirus prevalence in multitransfused patients suggests blood transmission.

Popgeorgiev N, Colson P, Thuret I, Chiarioni J, Gallian P, Raoult D, Desnues C.

Nguồn‎: J Clin Virol 2013;58(4):722-5.

Mã bài‎: PubMed 24183312

DOI‎: 10.1016/j.jcv.2013.10.001

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24183312

Blood transfusion transmitted infections in multiple blood transfused patients of Beta thalassaemia.

Vidja PJ, Vachhani JH, Sheikh SS, Santwani PM.

Nguồn‎: Indian J Hematol Blood Transfus 2011;27(2):65-9.

Mã bài‎: PubMed 22654294

DOI‎: 10.1007/s12288-011-0057-3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22654294


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.