Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bệnh thiếu máu huyết tán Beta thể trung gian và thể nhẹ (ở trẻ em)

Bệnh thiếu máu huyết tán Beta thể trung gian và thể nhẹ—Thích nghi với việc thiếu máu

Adaptation to anemia in hemoglobin E-ß thalassemia.

Allen A, Fisher C, Premawardhena A, Peto T, Allen S, Arambepola M, Thayalsutha V, Olivieri N, Weatherall D.

Nguồn‎: Blood 2010;116(24):5368-70.

Mã bài‎: PubMed 20833979

DOI‎: 10.1182/blood-2010-06-289488

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20833979

Age-related changes in adaptation to severe anemia in childhood in developing countries.

O'Donnell A, Premawardhena A, Arambepola M, Allen SJ, Peto TE, Fisher CA, Rees DC, Olivieri NF, Weatherall DJ.

Nguồn‎: Proc Natl Acad Sci U S A 2007;104(22):9440-4.

Mã bài‎: PubMed 17517643

DOI‎: 10.1073/pnas.0703424104

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17517643

Studies in haemoglobin E beta-thalassaemia.

Olivieri NF, Muraca GM, O'Donnell A, Premawardhena A, Fisher C, Weatherall DJ.

Nguồn‎: Br J Haematol 2008;141(3):388-97.

Mã bài‎: PubMed 18410572

DOI‎: 10.1111/j.1365-2141.2008.07126.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18410572

Haemoglobin E beta thalassaemia in Sri Lanka.

Premawardhena A, Fisher CA, Olivieri NF, de Silva S, Arambepola M, Perera W, O'Donnell A, Peto TE, Viprakasit V, Merson L, Muraca G, Weatherall DJ.

Nguồn‎: Lancet 2005;366(9495):1467-70.

Mã bài‎: PubMed 16243092

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(05)67396-5

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16243092


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.