Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Khoa tiết niệu

Các kỹ thuật bảo tồn máu trong phẫu thuật

Reducing blood loss in open radical retropubic prostatectomy with prophylactic periprostatic sutures.

Carvalhal GF, Griffin CR, Kan D, Loeb S, Catalona WJ.

Nguồn‎: BJU Int 2010;105(12):1650-3.

Mã bài‎: PubMed 19888968

DOI‎: 10.1111/j.1464-410X.2009.09034.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19888968

Delayed intraoperative hydration limits blood loss during radical retropubic prostatectomy.

Davies BJ, Chung SY, Nelson JB.

Nguồn‎: Urology 2004;64(4):712-6.

Mã bài‎: PubMed 15491707

DOI‎: 10.1016/j.urology.2004.05.006

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15491707

Holmium laser enucleation versus photoselective vaporization for prostatic adenoma greater than 60 ml: preliminary results of a prospective, randomized clinical trial.

Elmansy H, Baazeem A, Kotb A, Badawy H, Riad E, Emran A, Elhilali M.

Nguồn‎: J Urol 2012;188(1):216-21.

Mã bài‎: PubMed 22591968

DOI‎: 10.1016/j.juro.2012.02.2576

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22591968

Bipolar transurethral resection of the prostate causes less bleeding than the monopolar technique: a single-centre randomized trial of 202 patients.

Fagerström T, Nyman CR, Hahn RG.

Nguồn‎: BJU Int 2010;105(11):1560-4.

Mã bài‎: PubMed 19912211

DOI‎: 10.1111/j.1464-410X.2009.09052.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19912211

Modification of retropubic adenomectomy: improved hemostasis and outcome.

Filiadis I, Adamopoulos V, Konstandinidis E.

Nguồn‎: Int Urol Nephrol 2007;39(1):169-72.

Mã bài‎: PubMed 17268903

DOI‎: 10.1007/s11255-006-0070-x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17268903

Comparison of transfusion requirements between open and robotic-assisted laparoscopic radical prostatectomy.

Kordan Y, Barocas DA, Altamar HO, Clark PE, Chang SS, Davis R, Herrell SD, Baumgartner R, Mishra V, Chan RC, Smith JA Jr, Cookson MS.

Nguồn‎: BJU Int 2010;106(7):1036-40.

Mã bài‎: PubMed 20151960

DOI‎: 10.1111/j.1464-410X.2010.09233.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20151960

Systematic review and meta-analysis of perioperative outcomes and complications after robot-assisted radical prostatectomy.

Novara G, Ficarra V, Rosen RC, Artibani W, Costello A, Eastham JA, Graefen M, Guazzoni G, Shariat SF, Stolzenburg JU, Van Poppel H, Zattoni F, Montorsi F, Mottrie A, Wilson TG.

Nguồn‎: Eur Urol 2012;62(3):431-52.

Mã bài‎: PubMed 22749853

DOI‎: 10.1016/j.eururo.2012.05.044

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22749853

Induced hypotension with epidural/general anesthesia reduces transfusion in radical prostate surgery.

O'Connor PJ, Hanson J, Finucane BT.

Nguồn‎: Can J Anaesth 2006;53(9):873-80.

Mã bài‎: PubMed 16960264

DOI‎: 10.1007/BF03022829

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16960264

Laparoscopic and robotic partial nephrectomy with controlled hypotensive anesthesia to avoid hilar clamping: feasibility, safety and perioperative functional outcomes.

Papalia R, Simone G, Ferriero M, Costantini M, Guaglianone S, Forastiere E, Gallucci M.

Nguồn‎: J Urol 2012;187(4):1190-4.

Mã bài‎: PubMed 22335869

DOI‎: 10.1016/j.juro.2011.11.100

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22335869

Robot-assisted extraperitoneal laparoscopic radical prostatectomy: experience in a high-volume laparoscopy reference centre.

Ploussard G, Xylinas E, Salomon L, Vordos D, Hoznek A, Abbou CC, de la Taille A.

Nguồn‎: BJU Int 2010;105(8):1155-60.

Mã bài‎: PubMed 19888970

DOI‎: 10.1111/j.1464-410X.2009.09013.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19888970

Limited hydration may reduce intraoperative blood loss in retropubic radical prostatectomy.

Shigemura K, Yasufuku T, Yamanaka K, Yamashita M, Uefuji T, Arakawa S, Fujisawa M.

Nguồn‎: Kobe J Med Sci 2010;56(1):E18-23.

Mã bài‎: PubMed 21063142

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21063142

A simple and reliable hemostatic technique during partial nephrectomy.

Tsivian A, Sidi AA.

Nguồn‎: Urology 2004;63(5):976-8.

Mã bài‎: PubMed 15134994

DOI‎: 10.1016/j.urology.2004.01.028

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15134994

Simplified hemostatic technique during laparoscopic partial nephrectomy.

Tsivian A, Tsivian M, Benjamin S, Sidi AA.

Nguồn‎: Int Braz J Urol 2012;38(1):84-8.

Mã bài‎: PubMed 22397789

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22397789

Laparoscopic nephron-sparing surgery in a Jehovah's Witness patient.

Yohannes P, Rao M, Burjonrappa S, Sudan R.

Nguồn‎: J Endourol 2004;18(1):59-62.

Mã bài‎: PubMed 15006056

DOI‎: 10.1089/089277904322836695

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15006056


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.