Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Khoa tiết niệu

Xử lý thiếu máu tiền phẫu và tối ưu hóa lượng hồng cầu

The role of intravenous iron in anemia management and transfusion avoidance.

Auerbach M, Goodnough LT, Picard D, Maniatis A.

Nguồn‎: Transfusion 2008;48(5):988-1000.

Mã bài‎: PubMed 18346021

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2007.01633.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18346021

The short-term use of erythropoetin-stimulating agents: impact on the biochemical recurrence of prostate cancer.

Djavan B, Laze J, Eckersberger E, Finkelstein J, Agalliu I, Lepor H.

Nguồn‎: BJU Int 2011;108(10):1582-7.

Mã bài‎: PubMed 21443653

DOI‎: 10.1111/j.1464-410X.2011.10173.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21443653


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.