Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Khoa tiết niệu

Tiếp cận đa phương thức, đa ngành và cá nhân hóa

Preparing a Jehovah's Witness for major elective surgery.

Cooper L, Ford K, Miller E.

Nguồn‎: BMJ 2013;346:f1588.

Mã bài‎: PubMed 23493825

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23493825

Bloodless medicine: clinical care without allogeneic blood transfusion.

Goodnough LT, Shander A, Spence R.

Nguồn‎: Transfusion 2003;43(5):668-76.

Mã bài‎: PubMed 12702192

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12702192

Multidisciplinary management of a Jehovah's Witness patient for the removal of a renal cell carcinoma extending into the right atrium.

Moskowitz DM, Perelman SI, Cousineau KM, Klein JJ, Shander A, Margolis EJ, Katz SA, Bennett HL, Lebowitz NE, Ergin MA.

Nguồn‎: Can J Anaesth 2002;49(4):402-8.

Mã bài‎: PubMed 11927481

DOI‎: 10.1007/BF03017330

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11927481

Patient blood management in Europe.

Shander A, Van Aken H, Colomina MJ, Gombotz H, Hofmann A, Krauspe R, Lasocki S, Richards T, Slappendel R, Spahn DR.

Nguồn‎: Br J Anaesth 2012;109(1):55-68.

Mã bài‎: PubMed 22628393

DOI‎: 10.1093/bja/aes139

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22628393

Laparoscopic nephron-sparing surgery in a Jehovah's Witness patient.

Yohannes P, Rao M, Burjonrappa S, Sudan R.

Nguồn‎: J Endourol 2004;18(1):59-62.

Mã bài‎: PubMed 15006056

DOI‎: 10.1089/089277904322836695

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15006056


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.