Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Khoa chấn thương và cấp cứu

Trước khi nhập viện

Kiểm soát mất máu cấp

Pre-hospital haemostatic dressings: a systematic review.

Granville-Chapman J, Jacobs N, Midwinter MJ.

Nguồn‎: Injury 2011;42(5):447-59.

Mã bài‎: PubMed 21035118

DOI‎: 10.1016/j.injury.2010.09.037

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21035118

Tourniquet use in the civilian prehospital setting.

Lee C, Porter KM, Hodgetts TJ.

Nguồn‎: Emerg Med J 2007;24(8):584-7.

Mã bài‎: PubMed 17652690

DOI‎: 10.1136/emj.2007.046359

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17652690

A balanced approach to tourniquet use: lessons learned and relearned.

Welling DR, Burris DG, Hutton JE, Minken SL, Rich NM.

Nguồn‎: J Am Coll Surg 2006;203(1):106-15.

Mã bài‎: PubMed 16798493

DOI‎: 10.1016/j.jamcollsurg.2006.02.034

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16798493

Xử lý sốc

Guidelines for prehospital fluid resuscitation in the injured patient.

Cotton BA, Jerome R, Collier BR, Khetarpal S, Holevar M, Tucker B, Kurek S, Mowery NT, Shah K, Bromberg W, Gunter OL, Riordan WP Jr; EAST Practice Parameter Workgroup for Prehospital Fluid Resuscitation.

Nguồn‎: J Trauma 2009;67(2):389-402.

Mã bài‎: PubMed 19667896

DOI‎: 10.1097/TA.0b013e3181a8b26f

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19667896

Prehospital intravenous fluid administration is associated with higher mortality in trauma patients: a National Trauma Data Bank analysis.

Haut ER, Kalish BT, Cotton BA, Efron DT, Haider AH, Stevens KA, Kieninger AN, Cornwell EE 3rd, Chang DC.

Nguồn‎: Ann Surg 2011;253(2):371-7.

Mã bài‎: PubMed 21178760

DOI‎: 10.1097/SLA.0b013e318207c24f

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21178760

Does increased prehospital replacement volume lead to a poor clinical course and an increased mortality? A matched-pair analysis of 1896 patients of the Trauma Registry of the German Society for Trauma Surgery who were managed by an emergency doctor at the accident site.

Hussmann B, Lefering R, Waydhas C, Touma A, Kauther MD, Ruchholtz S, Lendemans S; Trauma Registry of the German Society for Trauma Surgery.

Nguồn‎: Injury 2013;44(5):611-7.

Mã bài‎: PubMed 22377276

DOI‎: 10.1016/j.injury.2012.02.004

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22377276

Nhanh chóng nhập viện

Scoop and run to the trauma center or stay and play at the local hospital: hospital transfer's effect on mortality.

Nirula R, Maier R, Moore E, Sperry J, Gentilello L.

Nguồn‎: J Trauma 2010;69(3):595-601.

Mã bài‎: PubMed 20838131

DOI‎: 10.1097/TA.0b013e3181ee6e32

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20838131

Is advanced life support better than basic life support in prehospital care? A systematic review.

Ryynänen OP, Iirola T, Reitala J, Pälve H, Malmivaara A.

Nguồn‎: Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2010;18:62.

Mã bài‎: PubMed 21092256

DOI‎: 10.1186/1757-7241-18-62

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21092256

Prehospital interventions for penetrating trauma victims: a prospective comparison between Advanced Life Support and Basic Life Support.

Seamon MJ, Doane SM, Gaughan JP, Kulp H, D'Andrea AP, Pathak AS, Santora TA, Goldberg AJ, Wydro GC.

Nguồn‎: Injury 2013;44(5):634-8.

Mã bài‎: PubMed 23391450

DOI‎: 10.1016/j.injury.2012.12.020

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23391450


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.