Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Khoa chấn thương và cấp cứu

Tối ưu hóa sự vận chuyển oxy

The influence of volume management on outcome.

Bagshaw SM, Bellomo R.

Nguồn‎: Curr Opin Crit Care 2007;13(5):541-8.

Mã bài‎: PubMed 17762233

DOI‎: 10.1097/MCC.0b013e3282e2a978

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17762233

Optimization of tissue oxygenation in critically ill Jehovah's Witness patients.

Dicpinigaitis PV.

Nguồn‎: Am J Med 2010;123(8):e17.

Mã bài‎: PubMed 20670703

DOI‎: 10.1016/j.amjmed.2010.01.028

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20670703

Severe blood loss anemia in a Jehovah's Witness treated with adjunctive hyperbaric oxygen therapy.

Graffeo C, Dishong W.

Nguồn‎: Am J Emerg Med 2013;31(4):756.e3-4.

Mã bài‎: PubMed 23380087

DOI‎: 10.1016/j.ajem.2012.11.013

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23380087


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.