Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Khoa chấn thương và cấp cứu

Xử lý thiếu máu sớm

Recombinant human erythropoietin therapy in critically ill Jehovah's Witnesses.

Ball AM, Winstead PS.

Nguồn‎: Pharmacotherapy 2008;28(11):1383-90.

Mã bài‎: PubMed 18956998

DOI‎: 10.1592/phco.28.11.1383

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18956998

Recombinant human erythropoietin in severe anaemia: issues of dosing and duration.

Charles A, Purtill M, Napolitano LM.

Nguồn‎: Anaesth Intensive Care 2006;34(6):793-6.

Mã bài‎: PubMed 17183900

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17183900

Improved survival of critically ill trauma patients treated with recombinant human erythropoietin.

Napolitano LM, Fabian TC, Kelly KM, Bailey JA, Block EF, Langholff W, Enny C, Corwin HL.

Nguồn‎: J Trauma 2008;65(2):285-97.

Mã bài‎: PubMed 18695463

DOI‎: 10.1097/TA.0b013e31817f2c6e

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18695463

Erythropoiesis in multiply injured patients.

Robinson Y, Hostmann A, Matenov A, Ertel W, Oberholzer A.

Nguồn‎: J Trauma 2006;61(5):1285-91.

Mã bài‎: PubMed 17099548

DOI‎: 10.1097/01.ta.0000240969.13891.9b

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17099548

Erythropoiesis-stimulating agent administration and survival after severe traumatic brain injury: a prospective study.

Talving P, Lustenberger T, Inaba K, Lam L, Mohseni S, Chan L, Demetriades D.

Nguồn‎: Arch Surg 2012;147(3):251-5.

Mã bài‎: PubMed 22430906

DOI‎: 10.1001/archsurg.2011.1838

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22430906

Zeugen Jehovas und Schwerverletzung mit drohender Hämorrhagie. Wie komplex ist die Behandlung? [Jehovah's Witnesses and severe injury with impending hemorrhaging: how complex is the treatment?] [German, English abstract]

Zeckey C, Vanin N, Neitzke G, Mommsen P, Bachmann S, Frink M, Wilhelmi M, Krettek C, Hildebrand F.

Nguồn‎: Chirurg 2011;82(6):531-5.

Mã bài‎: PubMed 21088815

DOI‎: 10.1007/s00104-010-1999-y

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21088815


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.