Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Khoa chấn thương và cấp cứu

Chấp nhận thiếu máu với thể tích bình thường

A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care.

Hébert PC, Wells G, Blajchman MA, Marshall J, Martin C, Pagliarello G, Tweeddale M, Schweitzer I, Yetisir E; Transfusion Requirements in Critical Care Investigators, Canadian Critical Care Trials Group.

Nguồn‎: N Engl J Med 1999;340(6):409-17.

Mã bài‎: PubMed 9971864

DOI‎: 10.1056/NEJM199902113400601

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9971864

Anemia and perioperative red blood cell transfusion: a matter of tolerance.

Madjdpour C, Spahn DR, Weiskopf RB.

Nguồn‎: Crit Care Med 2006;34(5 Suppl):S102-8.

Mã bài‎: PubMed 16617252

DOI‎: 10.1097/01.CCM.0000214317.26717.73

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16617252

Is a restrictive transfusion strategy safe for resuscitated and critically ill trauma patients?

McIntyre L, Hébert PC, Wells G, Fergusson D, Marshall J, Yetisir E, Blajchman MJ; Canadian Critical Care Trials Group.

Nguồn‎: J Trauma 2004;57(3):563-8.

Mã bài‎: PubMed 15454803

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15454803

Effect of a liberal versus restrictive transfusion strategy on mortality in patients with moderate to severe head injury.

McIntyre LA, Fergusson DA, Hutchison JS, Pagliarello G, Marshall JC, Yetisir E, Hare GM, Hébert PC.

Nguồn‎: Neurocrit Care 2006;5(1):4-9.

Mã bài‎: PubMed 16960287

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16960287

Restrictive versus liberal blood transfusion for gastrointestinal bleeding: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials.

Odutayo A, Desborough MJ, Trivella M, Stanley AJ, Dorée C, Collins GS, Hopewell S, Brunskill SJ, Kahan BC, Logan RF, Barkun AN, Murphy MF, Jairath V

Nguồn‎: Lancet Gastroenterol Hepatol 2017;2(5):354-60.

Mã bài‎: PubMed 28397699

DOI‎: 10.1016/S2468-1253(17)30054-7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28397699

Transfusion strategies for acute upper gastrointestinal bleeding.

Villanueva C, Colomo A, Bosch A, Concepción M, Hernandez-Gea V, Aracil C, Graupera I, Poca M, Alvarez-Urturi C, Gordillo J, Guarner-Argente C, Santaló M, Muñiz E, Guarner C.

Nguồn‎: N Engl J Med 2013;368(1):11-21.

Mã bài‎: PubMed 23281973

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1211801

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23281973


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.