Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Chăm sóc chu phẫu

Các nguy cơ và sự không đảm bảo của việc truyền máu

Blood transfusion and cancer surgery outcomes: a continued reason for concern.

Al-Refaie WB, Parsons HM, Markin A, Abrams J, Habermann EB.

Nguồn‎: Surgery 2012;152(3):344-54.

Mã bài‎: PubMed 22938895

DOI‎: 10.1016/j.surg.2012.06.008

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22938895

Surgical outcomes and transfusion of minimal amounts of blood in the operating room.

Ferraris VA, Davenport DL, Saha SP, Austin PC, Zwischenberger JB.

Nguồn‎: Arch Surg 2012;147(1):49-55.

Mã bài‎: PubMed 22250113

DOI‎: 10.1001/archsurg.2011.790

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22250113

Adverse blood transfusion outcomes: establishing causation.

Isbister JP, Shander A, Spahn DR, Erhard J, Farmer SL, Hofmann A.

Nguồn‎: Transfus Med Rev 2011;25(2):89-101.

Mã bài‎: PubMed 21345639

DOI‎: 10.1016/j.tmrv.2010.11.001

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21345639

Morbidity and mortality risk associated with red blood cell and blood-component transfusion in isolated coronary artery bypass grafting.

Koch CG, Li L, Duncan AI, Mihaljevic T, Cosgrove DM, Loop FD, Starr NJ, Blackstone EH.

Nguồn‎: Crit Care Med 2006;34(6):1608-16.

Mã bài‎: PubMed 16607235

DOI‎: 10.1097/01.CCM.0000217920.48559.D8

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16607235

Efficacy of red blood cell transfusion in the critically ill: a systematic review of the literature.

Marik PE, Corwin HL.

Nguồn‎: Crit Care Med 2008;36(9):2667-74.

Mã bài‎: PubMed 18679112

DOI‎: 10.1097/CCM.0b013e3181844677

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18679112

Survival rate changes with transfusion of blood products during liver transplantation.

Massicotte L, Sassine MP, Lenis S, Seal RF, Roy A.

Nguồn‎: Can J Anaesth 2005;52(2):148-55.

Mã bài‎: PubMed 15684254

DOI‎: 10.1007/BF03027720

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15684254

Emerging infectious disease agents and their potential threat to transfusion safety.

Stramer SL, Hollinger FB, Katz LM, Kleinman S, Metzel PS, Gregory KR, Dodd RY.

Nguồn‎: Transfusion 2009;49 Suppl 2:1S-29S.

Mã bài‎: PubMed 19686562

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2009.02279.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19686562

Current perspectives in transfusion-transmitted infectious diseases: emerging and re-emerging infections.

Stramer SL.

Nguồn‎: ISBT Sci Ser 2014;9(1):30-6.

Mã bài‎: PubMed 25210533

DOI‎: 10.1111/voxs.12070

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25210533


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.