Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Chăm sóc chu phẫu

Xử lý bệnh giảm tiểu cầu

Eltrombopag before procedures in patients with cirrhosis and thrombocytopenia.

Afdhal NH, Giannini EG, Tayyab G, Mohsin A, Lee JW, Andriulli A, Jeffers L, McHutchison J, Chen PJ, Han KH, Campbell F, Hyde D, Brainsky A, Theodore D; ELEVATE Study Group.

Nguồn‎: N Engl J Med 2012;367(8):716-24.

Mã bài‎: PubMed 22913681

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1110709

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22913681

Romiplostim treatment allows for platelet transfusion-free liver transplantation in pediatric thrombocytopenic patient with primary sclerosing cholangitis.

Minowa K, Arai K, Kasahara M, Sakamoto S, Shimizu H, Nakano N, Ito R, Obayashi N, Nakazawa A, Ishiguro A.

Nguồn‎: Pediatr Transplant 2014;18(6):E212-5.

Mã bài‎: PubMed 25041553

DOI‎: 10.1111/petr.12308

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25041553

Preoperative use of romiplostim in thrombocytopenic patients with chronic hepatitis C and liver cirrhosis.

Moussa MM, Mowafy N.

Nguồn‎: J Gastroenterol Hepatol 2013;28(2):335-41.

Mã bài‎: PubMed 22849409

DOI‎: 10.1111/j.1440-1746.2012.07246.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22849409


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.