Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Chăm sóc chu phẫu

Xử lý và tối ưu hóa sự cầm máu

Thuốc chống tiêu fibrin

Alternatives to allogeneic platelet transfusion.

Desborough MJ, Smethurst PA, Estcourt LJ, Stanworth SJ.

Nguồn‎: Br J Haematol 2016;175(3):381-92.

Mã bài‎: PubMed 27650431

DOI‎: 10.1111/bjh.14338

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27650431

Anti-fibrinolytic use for minimising perioperative allogeneic blood transfusion.

Henry DA, Carless PA, Moxey AJ, O'Connell D, Stokes BJ, Fergusson DA, Ker K.

Nguồn‎: Cochrane Database Syst Rev 2011;(3):CD001886.

Mã bài‎: PubMed 21412876

DOI‎: 10.1002/14651858.CD001886.pub4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21412876

Putting the record straight on aprotinin as safe and effective: results from a mixed treatment meta-analysis of trials of aprotinin.

Howell N, Senanayake E, Freemantle N, Pagano D.

Nguồn‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2013;145(1):234-40.

Mã bài‎: PubMed 22889481

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2012.07.018

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22889481

Effect of tranexamic acid on surgical bleeding: systematic review and cumulative meta-analysis.

Ker K, Edwards P, Perel P, Shakur H, Roberts I.

Nguồn‎: BMJ 2012;344:e3054.

Mã bài‎: PubMed 22611164

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22611164

Systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of tranexamic acid on surgical blood loss.

Ker K, Prieto-Merino D, Roberts I.

Nguồn‎: Br J Surg 2013;100(10):1271-9.

Mã bài‎: PubMed 23839785

DOI‎: 10.1002/bjs.9193

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23839785

Yếu tố đông máu VIIa tái tổ hợp (rFVIIa)

Aortic dissection and hypothermic arrest in a Jehovah's Witness patient: a case for recombinant factor VIIa?

Ballen J, Raabe M, Muirhead B.

Nguồn‎: Can J Anaesth 2006;53(4):353-6.

Mã bài‎: PubMed 16575032

DOI‎: 10.1007/BF03022498

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16575032

The treatment of bleeding is to stop the bleeding! Treatment of trauma-related hemorrhage.

Boffard KD, Choong PI, Kluger Y, Riou B, Rizoli SB, Rossaint R, Warren B; NovoSeven Trauma Study Group.

Nguồn‎: Transfusion 2009;49 Suppl 5:240S-7S.

Mã bài‎: PubMed 19954486

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2008.01987.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19954486

Comprehensive Canadian review of the off-label use of recombinant activated factor VII in cardiac surgery.

Karkouti K, Beattie WS, Arellano R, Aye T, Bussieres JS, Callum JL, Cheng D, Heinrich L, Kent B, Lee TW, MacAdams C, Mazer CD, Muirhead B, Rochon AG, Rubens FD, Sawchuk C, Wang S, Waters T, Wong BI, Yau TM.

Nguồn‎: Circulation 2008;118(4):331-8.

Mã bài‎: PubMed 18606914

DOI‎: 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.764308

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18606914

Recombinant factor VIIa as last-resort treatment of desperate haemorrhage.

Palmason R, Vidarsson B, Sigvaldason K, Ingimarsson JP, Gudbjartsson T, Sigurdsson GH, Onundarson PT.

Nguồn‎: Acta Anaesthesiol Scand 2012;56(5):636-44.

Mã bài‎: PubMed 22489992

DOI‎: 10.1111/j.1399-6576.2012.02688.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22489992

Consensus recommendations for the off-label use of recombinant human factor VIIa (NovoSeven(R)) therapy.

Shander A, Goodnough LT, Ratco T, Matuszewski KA, Cohn S, Diringer M, Edmunds H, Lawson J, MacLaren R, Ness P, Shere-Wolfe R, Dubois R.

Nguồn‎: Pharm Ther 2005;30(11):644-58.

Mã bài‎: EMBASE 2005576568

https://www.ptcommunity.com/journal/article/archives/2005/11/644/consensus-recommendations-label-use-recombinant-human-factor-0

Yếu tố đông máu cô đặc

Prophylactic use of factor IX concentrate in a Jehovah's Witness patient.

Bolliger D, Sreeram G, Duncan A, Molinaro RJ, Szlam F, Chen EP, Tanaka KA.

Nguồn‎: Ann Thorac Surg 2009;88(5):1666-8.

Mã bài‎: PubMed 19853132

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2009.03.095

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19853132

Bloodless orthotopic heart transplantation in a Jehovah's Witness.

Dallas T, Welsby I, Bottiger B, Milano C, Daneshmand M, Guinn N.

Nguồn‎: A A Case Rep 2015;4(10):140-2.

Mã bài‎: PubMed 25974419

DOI‎: 10.1213/XAA.0000000000000067

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25974419

Fibrinogen replacement therapy: a critical review of the literature.

Franchini M, Lippi G.

Nguồn‎: Blood Transfus 2012;10(1):23-7.

Mã bài‎: PubMed 22153684

DOI‎: 10.2450/2011.0015-11

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22153684

First-line therapy with coagulation factor concentrates combined with point-of-care coagulation testing is associated with decreased allogeneic blood transfusion in cardiovascular surgery: a retrospective, single-center cohort study.

Görlinger K, Dirkmann D, Hanke AA, Kamler M, Kottenberg E, Thielmann M, Jakob H, Peters J.

Nguồn‎: Anesthesiology 2011;115(6):1179-91.

Mã bài‎: PubMed 21970887

DOI‎: 10.1097/ALN.0b013e31823497dd

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21970887

Prophylactic fibrinogen infusion reduces bleeding after coronary artery bypass surgery. A prospective randomised pilot study.

Karlsson M, Ternström L, Hyllner M, Baghaei F, Flinck A, Skrtic S, Jeppsson A.

Nguồn‎: Thromb Haemost 2009;102(1):137-44.

Mã bài‎: PubMed 19572078

DOI‎: 10.1160/TH08-09-0587

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19572078

Fibrinogen as a therapeutic target for bleeding: a review of critical levels and replacement therapy.

Levy JH, Welsby I, Goodnough LT.

Nguồn‎: Transfusion 2014;54(5):1389-405.

Mã bài‎: PubMed 24117955

DOI‎: 10.1111/trf.12431

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24117955

Effects of fibrinogen concentrate as first-line therapy during major aortic replacement surgery: a randomized, placebo-controlled trial.

Rahe-Meyer N, Solomon C, Hanke A, Schmidt DS, Knoerzer D, Hochleitner G, Sørensen B, Hagl C, Pichlmaier M.

Nguồn‎: Anesthesiology 2013;118(1):40-50.

Mã bài‎: PubMed 23249928

DOI‎: 10.1097/ALN.0b013e3182715d4d

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23249928

Bleeding in a Jehovah's Witness patient undergoing a redo aortic valve replacement controlled with cryoprecipitate and a prothrombin complex concentrate.

Robblee JA, Wilkes PR, Dickie SJ, Rubens FD, Bormanis J.

Nguồn‎: Can J Anaesth 2012;59(3):299-303.

Mã bài‎: PubMed 22161243

DOI‎: 10.1007/s12630-011-9647-7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22161243

Thuốc Desmopressin

Effects of desmopressin on platelet function under conditions of hypothermia and acidosis: an in vitro study using multiple electrode aggregometry.

Hanke AA, Dellweg C, Kienbaum P, Weber CF, Görlinger K, Rahe-Meyer N.

Nguồn‎: Anaesthesia 2010;65(7):688-91.

Mã bài‎: PubMed 20477783

DOI‎: 10.1111/j.1365-2044.2010.06367.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20477783

Các xét nghiệm chất nhầy để xác định chảy máu do phẫu thuật hay do chức năng đông máu

Management of severe perioperative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology.

Kozek-Langenecker SA, Afshari A, Albaladejo P, Santullano CA, De Robertis E, Filipescu DC, Fries D, Görlinger K, Haas T, Imberger G, Jacob M, Lancé M, Llau J, Mallett S, Meier J, Rahe-Meyer N, Samama CM, Smith A, Solomon C, Van der Linden P, Wikkelsø AJ, Wouters P, Wyffels P.

Nguồn‎: Eur J Anaesthesiol 2013;30(6):270-382.

Mã bài‎: PubMed 23656742

DOI‎: 10.1097/EJA.0b013e32835f4d5b

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23656742

Use of rotation thromboelastometry (ROTEM) to achieve successful treatment of polytrauma with fibrinogen concentrate and prothrombin complex concentrate.

Schöchl H, Forster L, Woidke R, Solomon C, Voelckel W.

Nguồn‎: Anaesthesia 2010;65(2):199-203.

Mã bài‎: PubMed 19995349

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19995349


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.