Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Chăm sóc chu phẫu

Kết quả lâm sàng

Peri-operative blood transfusion increases length of hospital stay and number of postoperative complications in non-cardiac surgical patients.

Bower WF, Jin L, Underwood MJ, Lam YH, Lai PB.

Nguồn‎: Hong Kong Med J 2010;16(2):116-20.

Mã bài‎: PubMed 20354245

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20354245

Association between the use of blood components and the five-year mortality after liver transplant. [Associação entre Uso de Hemocomponentes e Mortalidade em Cinco Anos após Transplante Hepático.] [English, Portuguese]

de Morais BS, Sanches MD, Ribeiro DD, Lima AS, de Abreu Ferrari TC, Duarte MM, Cançado GH.

Nguồn‎: Rev Bras Anestesiol 2011;61(3):286-92.

Mã bài‎: PubMed 21596188

DOI‎: 10.1016/S0034-7094(11)70034-4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21596188

How good patient blood management leads to excellent outcomes in Jehovah's Witness patients undergoing cardiac surgery.

Emmert MY, Salzberg SP, Theusinger OM, Felix C, Plass A, Hoerstrup SP, Falk V, Gruenenfelder J.

Nguồn‎: Interact Cardiovasc Thorac Surg 2011;12(2):183-8.

Mã bài‎: PubMed 20829389

DOI‎: 10.1510/icvts.2010.242552

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20829389

Risk-adjusted clinical outcomes in patients enrolled in a bloodless program.

Frank SM, Wick EC, Dezern AE, Ness PM, Wasey JO, Pippa AC, Dackiw E, Resar LM.

Nguồn‎: Transfusion 2014;54(10 Pt 2):2668-77.

Mã bài‎: PubMed 24942198

DOI‎: 10.1111/trf.12752

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24942198

The important role for intravenous iron in perioperative patient blood management in major abdominal surgery: a randomized controlled trial.

Froessler B, Palm P, Weber I, Hodyl NA, Singh R, Murphy EM.

Nguồn‎: Ann Surg 2016;264(1):41-6.

Mã bài‎: PubMed 26817624

DOI‎: 10.1097/SLA.0000000000001646

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26817624

Association between intraoperative blood transfusion and mortality and morbidity in patients undergoing noncardiac surgery.

Glance LG, Dick AW, Mukamel DB, Fleming FJ, Zollo RA, Wissler R, Salloum R, Meredith UW, Osler TM.

Nguồn‎: Anesthesiology 2011;114(2):283-92.

Mã bài‎: PubMed 21239971

DOI‎: 10.1097/ALN.0b013e3182054d06

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21239971

Restrictive blood transfusion practices are associated with improved patient outcomes.

Goodnough LT, Maggio P, Hadhazy E, Shieh L, Hernandez-Boussard T, Khari P, Shah N.

Nguồn‎: Transfusion 2014;54(10 Pt 2):2753-9.

Mã bài‎: PubMed 24995770

DOI‎: 10.1111/trf.12723

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24995770

Intraoperative cardiac arrests in adults undergoing noncardiac surgery: incidence, risk factors, and survival outcome.

Goswami S, Brady JE, Jordan DA, Li G.

Nguồn‎: Anesthesiology 2012;117(5):1018-26.

Mã bài‎: PubMed 23042223

DOI‎: 10.1097/ALN.0b013e31827005e9

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23042223

"Bloodless" neurosurgery among Jehovah's Witnesses: a comparison with matched concurrent controls.

Hardesty DA, Doerfler S, Sandhu S, Whitmore RG, Ford P, Rushton S, LeRoux PD.

Nguồn‎: World Neurosurg 2017;97:132-9.

Mã bài‎: PubMed 27641256

DOI‎: 10.1016/j.wneu.2016.09.028

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27641256

Review article: Risks of anemia and related management strategies: can perioperative blood management improve patient safety?

Hare GM, Freedman J, David Mazer C.

Nguồn‎: Can J Anaesth 2013;60(2):168-75.

Mã bài‎: PubMed 23354944

DOI‎: 10.1007/s12630-012-9861-y

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23354944

Cardiac surgery in Jehovah's Witness patients: ten-year experience.

Jassar AS, Ford PA, Haber HL, Isidro A, Swain JD, Bavaria JE, Bridges CR.

Nguồn‎: Ann Thorac Surg 2012;93(1):19-25.

Mã bài‎: PubMed 21978873

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2011.06.029

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21978873

The impact of blood conservation on outcomes in cardiac surgery: is it safe and effective?

Moskowitz DM, McCullough JN, Shander A, Klein JJ, Bodian CA, Goldweit RS, Ergin MA.

Nguồn‎: Ann Thorac Surg 2010;90(2):451-8.

Mã bài‎: PubMed 20667328

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2010.04.089

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20667328

Outcome of patients who refuse transfusion after cardiac surgery: a natural experiment with severe blood conservation.

Pattakos G, Koch CG, Brizzio ME, Batizy LH, Sabik JF 3rd, Blackstone EH, Lauer MS.

Nguồn‎: Arch Intern Med 2012;172(15):1154-60.

Mã bài‎: PubMed 22751620

DOI‎: 10.1001/archinternmed.2012.2449

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22751620

Randomized, double-blinded, placebo-controlled trial of fibrinogen concentrate supplementation after complex cardiac surgery.

Ranucci M, Baryshnikova E, Crapelli GB, Rahe-Meyer N, Menicanti L, Frigiola A; Surgical Clinical Outcome REsearch (SCORE) Group.

Nguồn‎: J Am Heart Assoc 2015;4(6):e002066.

Mã bài‎: PubMed 26037084

DOI‎: 10.1161/JAHA.115.002066

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26037084

Health care-associated infection after red blood cell transfusion: a systematic review and meta-analysis.

Rohde JM, Dimcheff DE, Blumberg N, Saint S, Langa KM, Kuhn L, Hickner A, Rogers MA.

Nguồn‎: JAMA 2014;311(13):1317-26.

Mã bài‎: PubMed 24691607

DOI‎: 10.1001/jama.2014.2726

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24691607

Trends in red blood cell transfusion and 30-day mortality among hospitalized patients.

Roubinian NH, Escobar GJ, Liu V, Swain BE, Gardner MN, Kipnis P, Triulzi DJ, Gottschall JL, Wu Y, Carson JL, Kleinman SH, Murphy EL; NHLBI Recipient Epidemiology and Donor Evaluation Study (REDS-III).

Nguồn‎: Transfusion 2014;54(10 Pt 2):2678-86.

Mã bài‎: PubMed 25135770

DOI‎: 10.1111/trf.12825

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25135770

Impact of more restrictive blood transfusion strategies on clinical outcomes: a meta-analysis and systematic review.

Salpeter SR, Buckley JS, Chatterjee S.

Nguồn‎: Am J Med 2014;127(2):124-131.e3.

Mã bài‎: PubMed 24331453

DOI‎: 10.1016/j.amjmed.2013.09.017

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24331453

Blood-management programs: a clinical and administrative model with program implementation strategies.

Tokin C, Almeda J, Jain S, Kim J, Henderson R, Nadim M, Sher L, Selby RR.

Nguồn‎: Perm J 2009;13(1):18-28.

Mã bài‎: PubMed 21373242

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21373242


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.