Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Phẫu thuật chỉnh hình

Các kỹ thuật bảo tồn máu trong phẫu thuật

Intraoperative nonpharmacotherapeutic blood management strategies in total knee arthroplasty.

Banerjee S, Issa K, Kapadia BH, Khanuja HS, Harwin SF, McInerney VK, Mont MA.

Nguồn‎: J Knee Surg 2013;26(6):387-93.

Mã bài‎: PubMed 23959578

DOI‎: 10.1055/s-0033-1353993

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23959578

Postoperative blood loss prevention in total knee arthroplasty.

Banerjee S, Kapadia BH, Issa K, McElroy MJ, Khanuja HS, Harwin SF, Mont MA.

Nguồn‎: J Knee Surg 2013;26(6):395-400.

Mã bài‎: PubMed 24122437

DOI‎: 10.1055/s-0033-1357491

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24122437

Bloodless surgery by a regional intraarterial tourniquet during primary and revision THA.

Bernasek T, Mangar D, Omar HR, Lyons S, Karlnoski RA, Chen R, Baumgarten A, Sprenker CJ, Camporesi EM.

Nguồn‎: Orthopedics 2013;36(12):e1527-33.

Mã bài‎: PubMed 24579225

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24579225

Efficacy and cost effectiveness of harmonic scalpel compared with electrocautery in posterior instrumentation of the spine.

Cakir B, Ulmar B, Schmidt R, Kelsch G, Geiger P, Mehrkens HH, Puhl W, Richter M.

Nguồn‎: Eur Spine J 2006;15(1):48-54.

Mã bài‎: PubMed 15712002

DOI‎: 10.1007/s00586-004-0812-3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15712002

Radiofrequency bipolar hemostatic sealer reduces blood loss, transfusion requirements, and cost for patients undergoing multilevel spinal fusion surgery: a case control study.

Frank SM, Wasey JO, Dwyer IM, Gokaslan ZL, Ness PM, Kebaish KM.

Nguồn‎: J Orthop Surg Res 2014;9:50.

Mã bài‎: PubMed 24997589

DOI‎: 10.1186/s13018-014-0050-2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24997589

Blood management strategies in primary and revision total knee arthroplasty for Jehovah's Witness patients.

Issa K, Banerjee S, Rifai A, Kapadia BH, Harwin SF, McInerney VK, Mont MA.

Nguồn‎: J Knee Surg 2013;26(6):401-4.

Mã bài‎: PubMed 23955185

DOI‎: 10.1055/s-0033-1353994

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23955185

Virtually bloodless posterior midline exposure of the lumbar spine using the "para-midline" fatty plane.

Moghimi MH, Leonard DA, Cho CH, Schoenfeld AJ, Phan P, Harris MB, Bono CM.

Nguồn‎: Eur Spine J 2016;25(3):956-62.

Mã bài‎: PubMed 26582166

DOI‎: 10.1007/s00586-015-4319-x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26582166


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.