Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Phẫu thuật chỉnh hình

Xử lý thiếu máu tiền phẫu và tối ưu hóa lượng hồng cầu

The use of preoperative erythropoiesis-stimulating agents (ESAs) in patients who underwent knee or hip arthroplasty: a meta-analysis of randomized clinical trials.

Alsaleh K, Alotaibi GS, Almodaimegh HS, Aleem AA, Kouroukis CT.

Nguồn‎: J Arthroplasty 2013;28(9):1463-72.

Mã bài‎: PubMed 23528548

DOI‎: 10.1016/j.arth.2013.01.024

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23528548

The effect of a preoperative erythropoietin protocol as part of a multifaceted blood management program in daily clinical practice (CME).

Doodeman HJ, van Haelst IM, Egberts TC, Bennis M, Traast HS, van Solinge WW, Kalkman CJ, van Klei WA.

Nguồn‎: Transfusion 2013;53(9):1930-9.

Mã bài‎: PubMed 23240859

DOI‎: 10.1111/trf.12016

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23240859

Detection, evaluation, and management of preoperative anaemia in the elective orthopaedic surgical patient: NATA guidelines.

Goodnough LT, Maniatis A, Earnshaw P, Benoni G, Beris P, Bisbe E, Fergusson DA, Gombotz H, Habler O, Monk TG, Ozier Y, Slappendel R, Szpalski M.

Nguồn‎: Br J Anaesth 2011;106(1):13-22.

Mã bài‎: PubMed 21148637

DOI‎: 10.1093/bja/aeq361

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21148637

The efficacy of pre-operative preparation with intravenous iron and/or erythropoietin in anaemic patients undergoing orthopaedic surgery: an observational study.

Heschl M, Gombotz H, Haslinger-Eisterer B, Hofmann A, Böhler N, Meier J

Nguồn‎: Eur J Anaesthesiol 2018;35(4):289-97.

Mã bài‎: PubMed 29303906

DOI‎: 10.1097/EJA.0000000000000752

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29303906

Very-short-term perioperative intravenous iron administration and postoperative outcome in major orthopedic surgery: a pooled analysis of observational data from 2547 patients.

Muñoz M, Gómez-Ramírez S, Cuenca J, García-Erce JA, Iglesias-Aparicio D, Haman-Alcober S, Ariza D, Naveira E.

Nguồn‎: Transfusion 2014;54(2):289-99.

Mã bài‎: PubMed 23581484

DOI‎: 10.1111/trf.12195

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23581484

Effects of intravenous iron combined with low-dose recombinant human erythropoietin on transfusion requirements in iron-deficient patients undergoing bilateral total knee replacement arthroplasty.

Na HS, Shin SY, Hwang JY, Jeon YT, Kim CS, Do SH.

Nguồn‎: Transfusion 2011;51(1):118-24.

Mã bài‎: PubMed 20624257

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2010.02783.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20624257


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.