Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Phẫu thuật chỉnh hình

Lập kế hoạch và tối ưu hóa tình trạng của bệnh nhân trước khi phẫu thuật

Should all patients be optimized to the same preoperative hemoglobin level to avoid transfusion in primary knee arthroplasty?

Basora M, Tió M, Martin N, Lozano L, Salazar F, Sánchez-Etayo G, Raquel B, Pereira A.

Nguồn‎: Vox Sang 2014;107(2):148-52.

Mã bài‎: PubMed 24684514

DOI‎: 10.1111/vox.12147

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24684514

Practical recommendations for patient blood management and the reduction of perioperative transfusion in joint replacement surgery.

Bruce W, Campbell D, Daly D, Isbister J.

Nguồn‎: ANZ J Surg 2013;83(4):222-9.

Mã bài‎: PubMed 23116065

DOI‎: 10.1111/ans.12000

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23116065

Preparing a Jehovah's Witness for major elective surgery.

Cooper L, Ford K, Miller E.

Nguồn‎: BMJ 2013;346:f1588.

Mã bài‎: PubMed 23493825

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23493825

Causal analysis of World Health Organization's surgical safety checklist implementation quality and impact on care processes and patient outcomes: secondary analysis from a large stepped wedge cluster randomized controlled trial in Norway.

Haugen AS, Wæhle HV, Almeland SK, Harthug S, Sevdalis N, Eide GE, Nortvedt MW, Smith I, Søfteland E

Nguồn‎: Ann Surg 2019;269(2):283-90.

Mã bài‎: PubMed 29112512

DOI‎: 10.1097/SLA.0000000000002584

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29112512

Blood management strategies for total knee arthroplasty.

Levine BR, Haughom B, Strong B, Hellman M, Frank RM.

Nguồn‎: J Am Acad Orthop Surg 2014;22(6):361-71.

Mã bài‎: PubMed 24860132

DOI‎: 10.5435/JAAOS-22-06-361

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24860132

Primary and revision total hip replacement in patients who are Jehovah's Witnesses.

Nelson CL, Stewart JG.

Nguồn‎: Clin Orthop Relat Res 1999;(369):251-61.

Mã bài‎: PubMed 10611880

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10611880

Preparation of the patient for surgery.

Seeber P, Shander A.

Nguồn‎: In: Basics of Blood Management, Second Edition. Chichester, West Sussex (UK); Wiley-Blackwell; 2013. p. 139-59.

Mã bài‎: ISBN 978-0-470-67070-5

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118338070.ch11/summary


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.