Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Phẫu thuật răng hàm mặt

Sử dụng máu tự thân trong quá trình phẫu thuật

Truyền máu hoàn hồi

Intraoperative red cell salvage in head and neck surgery.

Nusrath MA, Edge CJ, Ahmed-Nusrath A.

Nguồn‎: Br J Oral Maxillofac Surg 2012;50(3):272-4.

Mã bài‎: PubMed 21708417

DOI‎: 10.1016/j.bjoms.2011.04.076

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21708417

Pha loãng máu đẳng tích cấp tính

Effects of standardized acute normovolemic hemodilution on intraoperative allogeneic blood transfusion in patients undergoing major maxillofacial surgery.

Habler O, Schwenzer K, Zimmer K, Prager M, König U, Oppenrieder K, Pape A, Steinkraus E, Reither A, Buchrot A, Zwissler B.

Nguồn‎: Int J Oral Maxillofac Surg 2004;33(5):467-75.

Mã bài‎: PubMed 15183411

DOI‎: 10.1016/j.ijom.2003.10.007

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15183411

Acute perioperative normovolaemic haemodilution in major maxillofacial surgery.

Parkin IR, Chiu GA, Schwarz PA, Hodder SC.

Nguồn‎: Br J Oral Maxillofac Surg 2008;46(5):387-90.

Mã bài‎: PubMed 18321618

DOI‎: 10.1016/j.bjoms.2008.01.002

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18321618


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.