Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Phẫu thuật răng hàm mặt

Xử lý sự chống đông máu và đảo ngược tác dụng

Risk of bleeding after dentoalveolar surgery in patients taking anticoagulants.

Broekema FI, van Minnen B, Jansma J, Bos RR.

Nguồn‎: Br J Oral Maxillofac Surg 2014;52(3):e15-9.

Mã bài‎: PubMed 24485810

DOI‎: 10.1016/j.bjoms.2014.01.006

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24485810

Bleeding risk and reversal strategies for old and new anticoagulants and antiplatelet agents.

Levi M, Eerenberg E, Kamphuisen PW.

Nguồn‎: J Thromb Haemost 2011;9(9):1705-12.

Mã bài‎: PubMed 21729240

DOI‎: 10.1111/j.1538-7836.2011.04432.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21729240

Emergency reversal of warfarin anticoagulation.

Lin Y, Callum J.

Nguồn‎: CMAJ 2010;182(18):2004.

Mã bài‎: PubMed 21078740

DOI‎: 10.1503/cmaj.100983

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21078740

Effect of non-specific reversal agents on anticoagulant activity of dabigatran and rivaroxaban: a randomised crossover ex vivo study in healthy volunteers.

Marlu R, Hodaj E, Paris A, Albaladejo P, Cracowski JL, Pernod G.

Nguồn‎: Thromb Haemost 2012;108(2):217-24.

Mã bài‎: PubMed 22627883

DOI‎: 10.1160/TH12-03-0179

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22627883

Reversal of clopidogrel-induced bleeding with rFVIIa in healthy subjects: a randomized, placebo-controlled, double-blind, exploratory study.

Skolnick BE, Shenouda M, Khutoryansky NM, Pusateri AE, Gabriel D, Carr ME.

Nguồn‎: Anesth Analg 2011;113(4):703-10.

Mã bài‎: PubMed 21890888

DOI‎: 10.1213/ANE.0b013e318228c690

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21890888


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.