Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Phẫu thuật răng hàm mặt

Các kỹ thuật bảo tồn máu có gây mê

Hạ huyết áp có kiểm soát

Effect of induced hypotensive anaesthesia vs isovolaemic haemodilution on blood loss and transfusion requirements in orthognathic surgery: a prospective, single-blinded, randomized, controlled clinical study.

Ervens J, Marks C, Hechler M, Plath T, Hansen D, Hoffmeister B.

Nguồn‎: Int J Oral Maxillofac Surg 2010;39(12):1168-74.

Mã bài‎: PubMed 20961738

DOI‎: 10.1016/j.ijom.2010.09.003

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20961738

Hypotensive anaesthesia and blood loss in orthognathic surgery: a clinical study.

Praveen K, Narayanan V, Muthusekhar MR, Baig MF.

Nguồn‎: Br J Oral Maxillofac Surg 2001;39(2):138-40.

Mã bài‎: PubMed 11286449

DOI‎: 10.1054/bjom.2000.0593

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11286449

Induced hypotensive anesthesia for adolescent orthognathic surgery patients.

Precious DS, Splinter W, Bosco D.

Nguồn‎: J Oral Maxillofac Surg 1996;54(6):680-3.

Mã bài‎: PubMed 8648471

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8648471


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.