Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Khoa ung thư

Các kỹ thuật bảo tồn máu trong phẫu thuật

Pancreaticoduodenectomy without homologous blood transfusion in an anemic Jehovah's Witness.

Atabek U, Spence RK, Pello M, Alexander J, Camishion R.

Nguồn‎: Arch Surg 1992;127(3):349-51.

Mã bài‎: PubMed 1347993

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1347993

Blood loss in surgical oncology: neglected quality indicator?

Dixon E, Datta I, Sutherland FR, Vauthey JN.

Nguồn‎: J Surg Oncol 2009;99(8):508-12.

Mã bài‎: PubMed 19466741

DOI‎: 10.1002/jso.21187

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19466741

Transfusion requirements in microsurgical reconstruction in maxillofacial surgery: ethical and legal problems of patients who are Jehovah's Witnesses.

Martin LP, Arias-Gallo J, Perez-Chrzanowska H, Seco PR, Moro JG, Burgueño-Garcia M.

Nguồn‎: Craniomaxillofac Trauma Reconstr 2013;6(1):31-6.

Mã bài‎: PubMed 24436733

DOI‎: 10.1055/s-0033-1333828

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24436733

The theory and practice of bloodless surgery.

Martyn V, Farmer SL, Wren MN, Towler SC, Betta J, Shander A, Spence RK, Leahy MF.

Nguồn‎: Transfus Apher Sci 2002;27(1):29-43.

Mã bài‎: PubMed 12201468

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12201468


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.