Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Khoa ung thư

Đánh giá bệnh nhân trước khi điều trị và đánh giá nguy cơ truyền máu

Predictive factors for perioperative blood transfusions in partial nephrectomy for renal masses.

Abu-Ghanem Y, Dotan Z, Kaver I, Ramon J.

Nguồn‎: J Surg Oncol 2015;112(5):496-502.

Mã bài‎: PubMed 26437866

DOI‎: 10.1002/jso.24029

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26437866

Drug interactions with phytotherapeutics in oncology.

Haefeli WE, Carls A.

Nguồn‎: Expert Opin Drug Metab Toxicol 2014;10(3):359-77.

Mã bài‎: PubMed 24387348

DOI‎: 10.1517/17425255.2014.873786

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24387348

Factors associated with the avoidance of red blood cell transfusion after hematopoietic stem cell transplantation.

Kekre N, Christou G, Mallick R, Tokessy M, Tinmouth A, Tay J, Allan DS.

Nguồn‎: Transfusion 2012;52(9):2049-54.

Mã bài‎: PubMed 22321053

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2011.03552.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22321053

Clinical factors affecting engraftment and transfusion needs in SCT: a single-center retrospective analysis.

Liesveld J, Pawlowski J, Chen R, Hyrien O, Debolt J, Becker M, Phillips G 2nd, Chen Y.

Nguồn‎: Bone Marrow Transplant 2013;48(5):691-7.

Mã bài‎: PubMed 23085827

DOI‎: 10.1038/bmt.2012.194

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23085827

Trends and risk factors for transfusion in hepatopancreatobiliary surgery.

Lucas DJ, Schexneider KI, Weiss M, Wolfgang CL, Frank SM, Hirose K, Ahuja N, Makary M, Cameron JL, Pawlik TM.

Nguồn‎: J Gastrointest Surg 2014;18(4):719-28.

Mã bài‎: PubMed 24323432

DOI‎: 10.1007/s11605-013-2417-9

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24323432

Potential interactions with anticancer agents: a cross-sectional study.

Mouzon A, Kerger J, D'Hondt L, Spinewine A.

Nguồn‎: Chemotherapy 2013;59(2):85-92.

Mã bài‎: PubMed 23881290

DOI‎: 10.1159/000351133

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23881290


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.