Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Khoa ung thư

Tiếp cận đa phương thức, đa ngành và cá nhân hóa

Pancreaticoduodenectomy without homologous blood transfusion in an anemic Jehovah's Witness.

Atabek U, Spence RK, Pello M, Alexander J, Camishion R.

Nguồn‎: Arch Surg 1992;127(3):349-51.

Mã bài‎: PubMed 1347993

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1347993

Complex liver resection for a large intrahepatic cholangiocarcinoma in a Jehovah's Witness: a strategy to avoid transfusion.

Barakat O, Cooper JR Jr, Riggs SA, Hoef JW, Ozaki CF, Wood RP.

Nguồn‎: J Surg Oncol 2007;96(3):249-53.

Mã bài‎: PubMed 17443725

DOI‎: 10.1002/jso.20799

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17443725

Long-lasting extreme anemia during the therapy of acute lymphoblastic leukemia in a Jehovah's Witness patient.

Chojnowski K, Janus A, Bliźniewska K, Robak M, Treliński J.

Nguồn‎: Transfusion 2016;56(10):2438-42.

Mã bài‎: PubMed 27385671

DOI‎: 10.1111/trf.13703

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27385671

Autologous stem-cell transplantation without hematopoietic support for the treatment of hematologic malignancies in Jehovah's Witnesses.

Ford PA, Grant SJ, Mick R, Keck G.

Nguồn‎: J Clin Oncol 2015;33(15):1674-9.

Mã bài‎: PubMed 25870085

DOI‎: 10.1200/JCO.2014.57.9912

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25870085

Impact of a patient blood management program and an outpatient anemia management protocol on red cell transfusions in oncology inpatients and outpatients.

Gross I, Trentino KM, Andreescu A, Pierson R, Maietta RA, Farmer S.

Nguồn‎: Oncologist 2016;21(3):327-32.

Mã bài‎: PubMed 26865590

DOI‎: 10.1634/theoncologist.2015-0406

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26865590

A multidisciplinary approach to gastrointestinal bleeding in cancer patients.

Imbesi JJ, Kurtz RC.

Nguồn‎: J Support Oncol 2005;3(2):101-10.

Mã bài‎: PubMed 15796441

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15796441

Pancreas and liver resection in Jehovah's Witness patients: feasible and safe.

Konstantinidis IT, Allen PJ, D'Angelica MI, Dematteo RP, Fischer ME, Grant F, Fong Y, Kingham TP, Jarnagin WR.

Nguồn‎: J Am Coll Surg 2013;217(6):1101-7.

Mã bài‎: PubMed 23880361

DOI‎: 10.1016/j.jamcollsurg.2013.05.020

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23880361


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.