Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Khoa ung thư

Xử lý bệnh giảm bạch cầu trung tính

2010 update of EORTC guidelines for the use of granulocyte-colony stimulating factor to reduce the incidence of chemotherapy-induced febrile neutropenia in adult patients with lymphoproliferative disorders and solid tumours.

Aapro MS, Bohlius J, Cameron DA, Dal Lago L, Donnelly JP, Kearney N, Lyman GH, Pettengell R, Tjan-Heijnen VC, Walewski J, Weber DC, Zielinski C; European Organisation for Research and Treatment of Cancer.

Nguồn‎: Eur J Cancer 2011;47(1):8-32.

Mã bài‎: PubMed 21095116

DOI‎: 10.1016/j.ejca.2010.10.013

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21095116

Clinical practice guideline for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer: 2010 Update by the Infectious Diseases Society of America.

Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, Boeckh MJ, Ito JI, Mullen CA, Raad II, Rolston KV, Young JA, Wingard JR; Infectious Diseases Society of America.

Nguồn‎: Clin Infect Dis 2011;52(4):427-31.

Mã bài‎: PubMed 21205990

DOI‎: 10.1093/cid/ciq147

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21205990

Recommendations for the use of WBC growth factors: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update.

Smith TJ, Bohlke K, Lyman GH, Carson KR, Crawford J, Cross SJ, Goldberg JM, Khatcheressian JL, Leighl NB, Perkins CL, Somlo G, Wade JL, Wozniak AJ, Armitage JO; American Society of Clinical Oncology.

Nguồn‎: J Clin Oncol 2015;33(28):3199-212.

Mã bài‎: PubMed 26169616

DOI‎: 10.1200/JCO.2015.62.3488

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26169616


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.