Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Khoa sản

Xử lý bệnh giảm tiểu cầu

Successful treatment of severe thrombocytopenia with romiplostim in a pregnant patient with systemic lupus erythematosus.

Alkaabi JK, Alkindi S, Riyami NA, Zia F, Balla LM, Balla SM.

Nguồn‎: Lupus 2012;21(14):1571-4.

Mã bài‎: PubMed 23161577

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23161577

Rescue therapy with romiplostim for refractory primary immune thrombocytopenia during pregnancy.

Decroocq J, Marcellin L, Le Ray C, Willems L.

Nguồn‎: Obstet Gynecol 2014;124(2 Pt 2 Suppl 1):481-3.

Mã bài‎: PubMed 25004319

DOI‎: 10.1097/AOG.0000000000000371

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25004319

Eltrombopag to treat thrombocytopenia during last month of pregnancy in a woman with MYH9-related disease: a case report.

Favier R, De Carne C, Elefant E, Lapusneanu R, Gkalea V, Rigouzzo A.

Nguồn‎: A A Pract 2018;10(1):10-2.

Mã bài‎: PubMed 28795988

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28795988

A case of refractory immune thrombocytopenia in pregnancy managed with elthrombopag.

Purushothaman J, Puthumana KJ, Kumar A, Innah SJ, Gilvaz S.

Nguồn‎: Asian J Transfus Sci 2016;10(2):155-8.

Mã bài‎: PubMed 27605856

DOI‎: 10.4103/0973-6247.177204

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27605856

Safety and efficacy of eltrombopag for treatment of chronic immune thrombocytopenia: results of the long-term, open-label EXTEND study.

Saleh MN, Bussel JB, Cheng G, Meyer O, Bailey CK, Arning M, Brainsky A; EXTEND Study Group.

Nguồn‎: Blood 2013;121(3):537-45.

Mã bài‎: PubMed 23169778

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23169778


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.