Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Hồi sức tích cực

Xử lý sự chống đông máu và đảo ngược tác dụng

Reversal of antithrombotic agents.

Bauer KA.

Nguồn‎: Am J Hematol 2012;87 Suppl 1:S119-26.

Mã bài‎: PubMed 22460529

DOI‎: 10.1002/ajh.23165

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22460529

Four-factor prothrombin complex concentrate versus plasma for rapid vitamin K antagonist reversal in patients needing urgent surgical or invasive interventions: a phase 3b, open-label, non-inferiority, randomised trial.

Goldstein JN, Refaai MA, Milling TJ Jr, Lewis B, Goldberg-Alberts R, Hug BA, Sarode R.

Nguồn‎: Lancet 2015;385(9982):2077-87.

Mã bài‎: PubMed 25728933

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(14)61685-8

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25728933

Bleeding risk and reversal strategies for old and new anticoagulants and antiplatelet agents.

Levi M, Eerenberg E, Kamphuisen PW.

Nguồn‎: J Thromb Haemost 2011;9(9):1705-12.

Mã bài‎: PubMed 21729240

DOI‎: 10.1111/j.1538-7836.2011.04432.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21729240

Emergency reversal of warfarin anticoagulation.

Lin Y, Callum J.

Nguồn‎: CMAJ 2010;182(18):2004.

Mã bài‎: PubMed 21078740

DOI‎: 10.1503/cmaj.100983

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21078740

Prothrombin complex concentrate (Beriplex P/N) for emergency anticoagulation reversal: a prospective multinational clinical trial.

Pabinger I, Brenner B, Kalina U, Knaub S, Nagy A, Ostermann H; Beriplex P/N Anticoagulation Reversal Study Group.

Nguồn‎: J Thromb Haemost 2008;6(4):622-31.

Mã bài‎: PubMed 18208533

DOI‎: 10.1111/j.1538-7836.2008.02904.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18208533

Idarucizumab for dabigatran reversal - full cohort analysis.

Pollack CV Jr, Reilly PA, van Ryn J, Eikelboom JW, Glund S, Bernstein RA, Dubiel R, Huisman MV, Hylek EM, Kam CW, Kamphuisen PW, Kreuzer J, Levy JH, Royle G, Sellke FW, Stangier J, Steiner T, Verhamme P, Wang B, Young L, Weitz JI

Nguồn‎: N Engl J Med 2017;377(5):431-41.

Mã bài‎: PubMed 28693366

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1707278

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28693366

Reversal of clopidogrel-induced bleeding with rFVIIa in healthy subjects: a randomized, placebo-controlled, double-blind, exploratory study.

Skolnick BE, Shenouda M, Khutoryansky NM, Pusateri AE, Gabriel D, Carr ME.

Nguồn‎: Anesth Analg 2011;113(4):703-10.

Mã bài‎: PubMed 21890888

DOI‎: 10.1213/ANE.0b013e318228c690

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21890888

Reversal of warfarin-induced hemorrhage in the emergency department.

Zareh M, Davis A, Henderson S.

Nguồn‎: West J Emerg Med 2011;12(4):386-92.

Mã bài‎: PubMed 22224125

DOI‎: 10.5811/westjem.2011.3.2051

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22224125


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.