Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Tai mũi họng—Phẫu thuật đầu và cổ

Lập kế hoạch và tối ưu hóa tình trạng của bệnh nhân trước khi phẫu thuật

Management of Jehovah's Witnesses in otolaryngology, head and neck surgery.

Adelola OA, Ahmed I, Fenton JE.

Nguồn‎: Am J Otolaryngol 2008;29(4):270-8.

Mã bài‎: PubMed 18598840

DOI‎: 10.1016/j.amjoto.2007.08.006

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18598840

Preparing a Jehovah's Witness for major elective surgery.

Cooper L, Ford K, Miller E.

Nguồn‎: BMJ 2013;346:f1588.

Mã bài‎: PubMed 23493825

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23493825

Avoiding blood transfusion in surgical patients (including Jehovah's Witnesses).

Gohel MS, Bulbulia RA, Poskitt KR, Whyman MR.

Nguồn‎: Ann R Coll Surg Engl 2011;93(6):429-31.

Mã bài‎: PubMed 21929910

DOI‎: 10.1308/147870811X589155

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21929910

Control of bleeding in endoscopic skull base surgery: current concepts to improve hemostasis.

Thongrong C, Kasemsiri P, Carrau RL, Bergese SD.

Nguồn‎: ISRN Surg 2013;2013:191543.

Mã bài‎: PubMed 23844295

DOI‎: 10.1155/2013/191543

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23844295

Perioperative and intraoperative maneuvers to optimize surgical outcomes in skull base surgery.

Timperley D, Sacks R, Parkinson RJ, Harvey RJ.

Nguồn‎: Otolaryngol Clin North Am 2010;43(4):699-730.

Mã bài‎: PubMed 20599078

DOI‎: 10.1016/j.otc.2010.04.002

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20599078

Perioperative approach in the surgical management of carotid body tumors.

Zhang TH, Jiang WL, Li YL, Li B, Yamakawa T.

Nguồn‎: Ann Vasc Surg 2012;26(6):775-82.

Mã bài‎: PubMed 22794331

DOI‎: 10.1016/j.avsg.2012.01.020

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22794331


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.