Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Tai mũi họng—Phẫu thuật đầu và cổ

Can thiệp tắc mạch hoặc bít mạch

Transarterial embolization for control of bleeding in patients with head and neck cancer.

Chen YF, Lo YC, Lin WC, Lin CH, Chiang HJ, Chen JF, Shen WC.

Nguồn‎: Otolaryngol Head Neck Surg 2010;142(1):90-4.

Mã bài‎: PubMed 20096229

DOI‎: 10.1016/j.otohns.2009.09.031

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20096229

Arterial embolization in the management of posterior epistaxis.

Christensen NP, Smith DS, Barnwell SL, Wax MK.

Nguồn‎: Otolaryngol Head Neck Surg 2005;133(5):748-53.

Mã bài‎: PubMed 16274804

DOI‎: 10.1016/j.otohns.2005.07.041

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16274804

Devascularization of head and neck paragangliomas by direct percutaneous embolization.

Ozyer U, Harman A, Yildirim E, Aytekin C, Akay TH, Boyvat F.

Nguồn‎: Cardiovasc Intervent Radiol 2010;33(5):967-75.

Mã bài‎: PubMed 20094716

DOI‎: 10.1007/s00270-010-9803-4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20094716

Pre-operative embolisation of the thyroid artery in a patient with a large papillary carcinoma of the thyroid.

Shojaku H, Takakura H, Watanabe Y, Seto H.

Nguồn‎: J Laryngol Otol 2012;126(9):955-9.

Mã bài‎: PubMed 22892223

DOI‎: 10.1017/S002221511200134X

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22892223


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.