Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Hiệu quả về kinh tế của các phương pháp thay thế cho việc truyền máu

Khoa tiết niệu

Preoperative recombinant human erythropoietin injection versus preoperative autologous blood donation in patients undergoing radical retropubic prostatectomy.

Chun TY, Martin S, Lepor H.

Nguồn‎: Urology 1997;50(5):727-32.

Mã bài‎: PubMed 9372883

DOI‎: 10.1016/S0090-4295(97)00481-0

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9372883

The ONTraC Ontario program in blood conservation.

Freedman J.

Nguồn‎: Transfus Apher Sci 2014;50(1):32-6.

Mã bài‎: PubMed 24388485

DOI‎: 10.1016/j.transci.2013.12.010

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24388485

Presurgical hyper-volaemic haemodilution for saving blood transfusion?

Gille J, Winter V, Sablotzki A, Wiedemann B, Richter A, Serfas R.

Nguồn‎: Eur J Anaesthesiol 2008;25(2):172-3.

Mã bài‎: PubMed 18251041

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18251041

Blood loss associated with radical cystectomy: a prospective, randomized study comparing Impact LigaSure vs. stapling device.

Thompson IM 3rd, Kappa SF, Morgan TM, Barocas DA, Bischoff CJ, Keegan KA, Stratton KL, Clark PE, Resnick MJ, Smith JA Jr, Cookson MS, Chang SS.

Nguồn‎: Urol Oncol 2014;32(1):45.e11-5.

Mã bài‎: PubMed 24054870

DOI‎: 10.1016/j.urolonc.2013.06.006

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24054870

Intraoperative red blood cell salvage and autologous transfusion during open radical retropubic prostatectomy: a cost-benefit analysis.

Ubee S, Kumar M, Athmanathan N, Singh G, Vesey S.

Nguồn‎: Ann R Coll Surg Engl 2011;93(2):157-61.

Mã bài‎: PubMed 22041147

DOI‎: 10.1308/003588411X561044

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22041147

Cost benefits of intraoperative cell salvage in radical cystectomy.

Ubee SS, Manikandan R, Gudimetla AR, Singh G.

Nguồn‎: Indian J Urol 2010;26(2):196-9.

Mã bài‎: PubMed 20877596

DOI‎: 10.4103/0970-1591.65386

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20877596


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.