Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Hiệu quả về kinh tế của các phương pháp thay thế cho việc truyền máu

Phẫu thuật tim mạch

Experience of a network of transfusion coordinators for blood conservation (Ontario Transfusion Coordinators [ONTraC]).

Freedman J, Luke K, Escobar M, Vernich L, Chiavetta JA.

Nguồn‎: Transfusion 2008;48(2):237-50.

Mã bài‎: PubMed 18005329

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2007.01515.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18005329

Clinical effects of reverting from leukoreduced to nonleukoreduced blood in cardiac surgery.

Fung MK, Moore K, Ridenour M, Mook W, Triulzi DJ.

Nguồn‎: Transfusion 2006;46(3):386-91.

Mã bài‎: PubMed 16533280

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2006.00733.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16533280

Clinical and economic outcomes associated with blood transfusions among elderly Americans following coronary artery bypass graft surgery requiring cardiopulmonary bypass.

Ganz ML, Wu N, Rawn J, Pashos CL, Strandberg-Larsen M.

Nguồn‎: Blood Transfus 2014;12 Suppl 1:s90-9.

Mã bài‎: PubMed 23399371

DOI‎: 10.2450/2013.0170-12

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23399371

Treatment of refractory bleeding after cardiac operations with low-dose recombinant activated factor VII (NovoSeven®): a propensity score analysis.

Gelsomino S, Lorusso R, Romagnoli S, Bevilacqua S, De Cicco G, Billè G, Stefàno P, Gensini GF.

Nguồn‎: Eur J Cardiothorac Surg 2008;33(1):64-71.

Mã bài‎: PubMed 17996457

DOI‎: 10.1016/j.ejcts.2007.10.004

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17996457

Comprehensive multimodality blood conservation: 100 consecutive CABG operations without transfusion.

Helm RE, Rosengart TK, Gomez M, Klemperer JD, DeBois WJ, Velasco F, Gold JP, Altorki NK, Lang S, Thomas S, Isom OW, Krieger KH.

Nguồn‎: Ann Thorac Surg 1998;65(1):125-36.

Mã bài‎: PubMed 9456106

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9456106

Blood product conservation is associated with improved outcomes and reduced costs after cardiac surgery.

LaPar DJ, Crosby IK, Ailawadi G, Ad N, Choi E, Spiess BD, Rich JB, Kasirajan V, Fonner E Jr, Kron IL, Speir AM; Investigators for the Virginia Cardiac Surgery Quality Initiative.

Nguồn‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2013;145(3):796-804.

Mã bài‎: PubMed 23414992

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2012.12.041

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23414992

Intraoperative cell salvage versus allogeneic transfusion during abdominal aortic surgery: clinical and financial outcomes.

Marković M, Davidović L, Savić N, Sindjelić R, Ille T, Dragas M.

Nguồn‎: Vascular 2009;17(2):83-92.

Mã bài‎: PubMed 19426638

DOI‎: 10.2310/6670.2009.00009

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19426638

Increased mortality, postoperative morbidity, and cost after red blood cell transfusion in patients having cardiac surgery.

Murphy GJ, Reeves BC, Rogers CA, Rizvi SI, Culliford L, Angelini GD.

Nguồn‎: Circulation 2007;116(22):2544-52.

Mã bài‎: PubMed 17998460

DOI‎: 10.1161/CIRCULATIONAHA.107.698977

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17998460

Safety, efficacy, and cost of intraoperative cell salvage and autotransfusion after off-pump coronary artery bypass surgery: A randomized trial.

Murphy GJ, Rogers CS, Lansdowne WB, Channon I, Alwair H, Cohen A, Caputo M, Angelini GD.

Nguồn‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2005;130(1):20-8.

Mã bài‎: PubMed 15999036

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2004.12.006

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15999036

Association between bleeding, blood transfusion, and costs among patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndromes.

Rao SV, Kaul PR, Liao L, Armstrong PW, Ohman EM, Granger CB, Califf RM, Harrington RA, Eisenstein EL, Mark DB.

Nguồn‎: Am Heart J 2008;155(2):369-74.

Mã bài‎: PubMed 18215610

DOI‎: 10.1016/j.ahj.2007.10.014

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18215610

Blood transfusion is associated with increased resource utilisation, morbidity and mortality in cardiac surgery.

Scott BH, Seifert FC, Grimson R.

Nguồn‎: Ann Card Anaesth 2008;11(1):15-9.

Mã bài‎: PubMed 18182754

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18182754

A structured blood conservation programme reduces transfusions and costs in cardiac surgery.

Ternström L, Hyllner M, Backlund E, Schersten H, Jeppsson A.

Nguồn‎: Interact Cardiovasc Thorac Surg 2014;19(5):788-94.

Mã bài‎: PubMed 25125140

DOI‎: 10.1093/icvts/ivu266

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25125140

Management of blood transfusion in aortic valve surgery: impact of a blood conservation strategy.

Yaffee DW, Smith DE 3rd, Ursomanno PA, Hill FT, Galloway AC, Deanda A, Grossi EA.

Nguồn‎: Ann Thorac Surg 2014;97(1):95-101.

Mã bài‎: PubMed 24263014

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2013.09.057

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24263014


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.