Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Phẫu thuật tim mạch

Hạn chế trích máu tĩnh mạch để chẩn đoán nhằm tránh thiếu máu do khám bệnh hoặc điều trị

Comparison of structured use of routine laboratory tests or near-patient assessment with clinical judgement in the management of bleeding after cardiac surgery.

Avidan MS, Alcock EL, Da Fonseca J, Ponte J, Desai JB, Despotis GJ, Hunt BJ.

Nguồn‎: Br J Anaesth 2004;92(2):178-86.

Mã bài‎: PubMed 14722166

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14722166

First-line therapy with coagulation factor concentrates combined with point-of-care coagulation testing is associated with decreased allogeneic blood transfusion in cardiovascular surgery: a retrospective, single-center cohort study.

Görlinger K, Dirkmann D, Hanke AA, Kamler M, Kottenberg E, Thielmann M, Jakob H, Peters J.

Nguồn‎: Anesthesiology 2011;115(6):1179-91.

Mã bài‎: PubMed 21970887

DOI‎: 10.1097/ALN.0b013e31823497dd

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21970887

Hospital-acquired anemia: prevalence, outcomes, and healthcare implications.

Koch CG, Li L, Sun Z, Hixson ED, Tang A, Phillips SC, Blackstone EH, Henderson JM.

Nguồn‎: J Hosp Med 2013;8(9):506-12.

Mã bài‎: PubMed 23873739

DOI‎: 10.1002/jhm.2061

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23873739

Contemporary bloodletting in cardiac surgical care.

Koch CG, Reineks EZ, Tang AS, Hixson ED, Phillips S, Sabik JF 3rd, Henderson JM, Blackstone EH.

Nguồn‎: Ann Thorac Surg 2015;99(3):779-84.

Mã bài‎: PubMed 25583464

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2014.09.062

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25583464

Hospital-acquired anemia and in-hospital mortality in patients with acute myocardial infarction.

Salisbury AC, Amin AP, Reid KJ, Wang TY, Masoudi FA, Chan PS, Alexander KP, Bach RG, Spertus JA, Kosiborod M.

Nguồn‎: Am Heart J 2011;162(2):300-309.e3.

Mã bài‎: PubMed 21835291

DOI‎: 10.1016/j.ahj.2011.05.021

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21835291

Diagnostic blood loss from phlebotomy and hospital-acquired anemia during acute myocardial infarction.

Salisbury AC, Reid KJ, Alexander KP, Masoudi FA, Lai SM, Chan PS, Bach RG, Wang TY, Spertus JA, Kosiborod M.

Nguồn‎: Arch Intern Med 2011;171(18):1646-53.

Mã bài‎: PubMed 21824940

DOI‎: 10.1001/archinternmed.2011.361

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21824940

Surgical vampires and rising health care expenditure: reducing the cost of daily phlebotomy.

Stuebing EA, Miner TJ.

Nguồn‎: Arch Surg 2011;146(5):524-7.

Mã bài‎: PubMed 21576605

DOI‎: 10.1001/archsurg.2011.103

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21576605

Do blood tests cause anemia in hospitalized patients? The effect of diagnostic phlebotomy on hemoglobin and hematocrit levels.

Thavendiranathan P, Bagai A, Ebidia A, Detsky AS, Choudhry NK.

Nguồn‎: J Gen Intern Med 2005;20(6):520-4.

Mã bài‎: PubMed 15987327

DOI‎: 10.1111/j.1525-1497.2005.0094.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15987327

Point-of-care testing: a prospective, randomized clinical trial of efficacy in coagulopathic cardiac surgery patients.

Weber CF, Görlinger K, Meininger D, Herrmann E, Bingold T, Moritz A, Cohn LH, Zacharowski K.

Nguồn‎: Anesthesiology 2012;117(3):531-47.

Mã bài‎: PubMed 22914710

DOI‎: 10.1097/ALN.0b013e318264c644

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22914710


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.