Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Phẫu thuật tim mạch

Hạn chế mất máu không phải do chẩn đoán

Bleeding complications in patients with acute coronary syndrome undergoing early invasive management can be reduced with radial access, smaller sheath sizes, and timely sheath removal.

Cantor WJ, Mahaffey KW, Huang Z, Das P, Gulba DC, Glezer S, Gallo R, Ducas J, Cohen M, Antman EM, Langer A, Kleiman NS, White HD, Chisholm RJ, Harrington RA, Ferguson JJ, Califf RM, Goodman SG.

Nguồn‎: Catheter Cardiovasc Interv 2007;69(1):73-83.

Mã bài‎: PubMed 17139670

DOI‎: 10.1002/ccd.20897

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17139670

Bleeding avoidance strategies. Consensus and controversy.

Dauerman HL, Rao SV, Resnic FS, Applegate RJ.

Nguồn‎: J Am Coll Cardiol 2011;58(1):1-10.

Mã bài‎: PubMed 21700085

DOI‎: 10.1016/j.jacc.2011.02.039

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21700085

Influence of arterial access site selection on outcomes in primary percutaneous coronary intervention: are the results of randomized trials achievable in clinical practice?

Mamas MA, Ratib K, Routledge H, Neyses L, Fraser DG, de Belder M, Ludman PF, Nolan J; British Cardiovascular Intervention Society and the National Institute for Cardiovascular Outcomes Research.

Nguồn‎: JACC Cardiovasc Interv 2013;6(7):698-706.

Mã bài‎: PubMed 23769648

DOI‎: 10.1016/j.jcin.2013.03.011

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23769648


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.