Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Phẫu thuật tim mạch

Tăng thể tích và truyền dịch một cách thận trọng

Influence of intraoperative fluid volume on cardiopulmonary bypass hematocrit and blood transfusions in coronary artery bypass surgery.

Campbell JA, Holt DW, Shostrom VK, Durham SJ.

Nguồn‎: J Extra Corpor Technol 2008;40(2):99-108.

Mã bài‎: PubMed 18705545

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18705545

Highly positive intraoperative fluid balance during cardiac surgery is associated with adverse outcome.

Toraman F, Evrenkaya S, Yuce M, Turek O, Aksoy N, Karabulut H, Demirhisar O, Alhan C.

Nguồn‎: Perfusion 2004;19(2):85-91.

Mã bài‎: PubMed 15162922

DOI‎: 10.1191/0267659104pf723oa

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15162922

Effects of a multimodality blood conservation schema toward improvement of intraoperative hemoglobin levels and off-pump transfusions in coronary artery bypass graft surgery.

Tran MH, Lin DM, Wilcox T, Schiro D, Cannesson M, Milliken J.

Nguồn‎: Transfusion 2014;54(10 Pt 2):2769-74.

Mã bài‎: PubMed 24919540

DOI‎: 10.1111/trf.12745

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24919540

Management of intraoperative fluid balance and blood conservation techniques in adult cardiac surgery.

Vretzakis G, Kleitsaki A, Aretha D, Karanikolas M.

Nguồn‎: Heart Surg Forum 2011;14(1):E28-39.

Mã bài‎: PubMed 21345774

DOI‎: 10.1532/HSF98.2010111

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21345774

Intra-operative intravenous fluid restriction reduces perioperative red blood cell transfusion in elective cardiac surgery, especially in transfusion-prone patients: a prospective, randomized controlled trial.

Vretzakis G, Kleitsaki A, Stamoulis K, Bareka M, Georgopoulou S, Karanikolas M, Giannoukas A.

Nguồn‎: J Cardiothorac Surg 2010;5:7.

Mã bài‎: PubMed 20181257

DOI‎: 10.1186/1749-8090-5-7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20181257


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.