Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Phẫu thuật tim mạch

Xử lý sự chống đông máu và đảo ngược tác dụng

Prothrombin complex concentrates versus fresh frozen plasma for warfarin reversal. A systematic review and meta-analysis.

Chai-Adisaksopha C, Hillis C, Siegal DM, Movilla R, Heddle N, Iorio A, Crowther M.

Nguồn‎: Thromb Haemost 2016;116(5):879-90.

Mã bài‎: PubMed 27488143

DOI‎: 10.1160/TH16-04-0266

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27488143

Reversal of warfarin: case-based practice recommendations.

Garcia DA, Crowther MA.

Nguồn‎: Circulation 2012;125(23):2944-7.

Mã bài‎: PubMed 22689931

DOI‎: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.081489

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22689931

Stopping antiplatelet medication before coronary artery bypass graft surgery: is there an optimal timing to minimize bleeding?

Gielen CL, Bruggemans EF, Stijnen T, Eikenboom J, Tavilla G, Brand A, Klautz RJ.

Nguồn‎: Eur J Cardiothorac Surg 2015;48(4):e64-70.

Mã bài‎: PubMed 26248820

DOI‎: 10.1093/ejcts/ezv269

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26248820

Is a fully heparin-bonded cardiopulmonary bypass circuit superior to a standard cardiopulmonary bypass circuit?

Mahmood S, Bilal H, Zaman M, Tang A.

Nguồn‎: Interact Cardiovasc Thorac Surg 2012;14(4):406-14.

Mã bài‎: PubMed 22228288

DOI‎: 10.1093/icvts/ivr124

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22228288

Heparin-bonded circuits versus nonheparin-bonded circuits: an evaluation of their effect on clinical outcomes.

Mangoush O, Purkayastha S, Haj-Yahia S, Kinross J, Hayward M, Bartolozzi F, Darzi A, Athanasiou T.

Nguồn‎: Eur J Cardiothorac Surg 2007;31(6):1058-69.

Mã bài‎: PubMed 17306555

DOI‎: 10.1016/j.ejcts.2007.01.029

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17306555

Heparin-coated extracorporeal circulation in combination with low dose systemic heparinization reduces early postoperative blood loss in cardiac surgery.

Mirow N, Zittermann A, Koertke H, Maleszka A, Knobl H, Coskun T, Kleesiek K, Koerfer R.

Nguồn‎: J Cardiovasc Surg (Torino) 2008;49(2):277-84.

Mã bài‎: PubMed 18431350

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18431350

Idarucizumab for dabigatran reversal.

Pollack CV Jr, Reilly PA, Eikelboom J, Glund S, Verhamme P, Bernstein RA, Dubiel R, Huisman MV, Hylek EM, Kamphuisen PW, Kreuzer J, Levy JH, Sellke FW, Stangier J, Steiner T, Wang B, Kam CW, Weitz JI.

Nguồn‎: N Engl J Med 2015;373(6):511-20.

Mã bài‎: PubMed 26095746

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1502000

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26095746

Idarucizumab for dabigatran reversal - full cohort analysis.

Pollack CV Jr, Reilly PA, van Ryn J, Eikelboom JW, Glund S, Bernstein RA, Dubiel R, Huisman MV, Hylek EM, Kam CW, Kamphuisen PW, Kreuzer J, Levy JH, Royle G, Sellke FW, Stangier J, Steiner T, Verhamme P, Wang B, Young L, Weitz JI

Nguồn‎: N Engl J Med 2017;377(5):431-41.

Mã bài‎: PubMed 28693366

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1707278

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28693366

Platelet mapping and desmopressin reversal of platelet inhibition during emergency carotid endarterectomy.

Ranucci M, Nano G, Pazzaglia A, Bianchi P, Casana R, Tealdi DG.

Nguồn‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2007;21(6):851-4.

Mã bài‎: PubMed 18068065

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2007.05.009

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18068065

Efficacy and safety of a 4-factor prothrombin complex concentrate in patients on vitamin K antagonists presenting with major bleeding: a randomized, plasma-controlled, phase IIIb study.

Sarode R, Milling TJ Jr, Refaai MA, Mangione A, Schneider A, Durn BL, Goldstein JN.

Nguồn‎: Circulation 2013;128(11):1234-43.

Mã bài‎: PubMed 23935011

DOI‎: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.002283

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23935011

Protective effects of tranexamic acid on clopidogrel before coronary artery bypass grafting: a multicenter randomized trial.

Shi J, Ji H, Ren F, Wang G, Xu M, Xue Y, Chen M, Qi J, Li L.

Nguồn‎: JAMA Surg 2013;148(6):538-47.

Mã bài‎: PubMed 23426385

DOI‎: 10.1001/jamasurg.2013.1560

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23426385

Andexanet alfa for the reversal of Factor Xa inhibitor activity.

Siegal DM, Curnutte JT, Connolly SJ, Lu G, Conley PB, Wiens BL, Mathur VS, Castillo J, Bronson MD, Leeds JM, Mar FA, Gold A, Crowther MA.

Nguồn‎: N Engl J Med 2015;373(25):2413-24.

Mã bài‎: PubMed 26559317

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1510991

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26559317

Recombinant factor VIIa (rFVIIa) and hemodialysis to manage massive dabigatran-associated postcardiac surgery bleeding.

Warkentin TE, Margetts P, Connolly SJ, Lamy A, Ricci C, Eikelboom JW.

Nguồn‎: Blood 2012;119(9):2172-4.

Mã bài‎: PubMed 22383791

DOI‎: 10.1182/blood-2011-11-393587

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22383791

Heparinized cardiopulmonary bypass circuits and low systemic anticoagulation: an analysis of nearly 6000 patients undergoing coronary artery bypass grafting.

Øvrum E, Tangen G, Tølløfsrud S, Skeie B, Ringdal MA, Istad R, Øystese R.

Nguồn‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2011;141(5):1145-9.

Mã bài‎: PubMed 20709334

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2010.07.003

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20709334


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.