Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Chăm sóc chu phẫu (Nhi khoa)

Các nguy cơ và sự không đảm bảo của việc truyền máu

Association of blood products administration during cardiopulmonary bypass and excessive post-operative bleeding in pediatric cardiac surgery.

Agarwal HS, Barrett SS, Barry K, Xu M, Saville BR, Donahue BS, Harris ZL, Bichell DP.

Nguồn‎: Pediatr Cardiol 2015;36(3):459-67.

Mã bài‎: PubMed 25293425

DOI‎: 10.1007/s00246-014-1034-z

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25293425

Anemia, blood loss, and blood transfusions in North American children in the intensive care unit.

Bateman ST, Lacroix J, Boven K, Forbes P, Barton R, Thomas NJ, Jacobs B, Markovitz B, Goldstein B, Hanson JH, Li HA, Randolph AG; Pediatric Acute Lung Injury and Sepsis Investigators Network.

Nguồn‎: Am J Respir Crit Care Med 2008;178(1):26-33.

Mã bài‎: PubMed 18420962

DOI‎: 10.1164/rccm.200711-1637OC

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18420962

Aprotinin, transfusions, and kidney injury in neonates and infants undergoing cardiac surgery.

Bojan M, Vicca S, Boulat C, Gioanni S, Pouard P.

Nguồn‎: Br J Anaesth 2012;108(5):830-7.

Mã bài‎: PubMed 22362670

DOI‎: 10.1093/bja/aes002

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22362670

Blood product transfusions and clinical outcomes in pediatric patients with acute lung injury.

Church GD, Matthay MA, Liu K, Milet M, Flori HR.

Nguồn‎: Pediatr Crit Care Med 2009;10(3):297-302.

Mã bài‎: PubMed 19307809

DOI‎: 10.1097/PCC.0b013e3181988952

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19307809

Clinical outcomes associated with RBC transfusions in critically ill children: a 1-year prospective study.

Demaret P, Tucci M, Karam O, Trottier H, Ducruet T, Lacroix J.

Nguồn‎: Pediatr Crit Care Med 2015;16(6):505-14.

Mã bài‎: PubMed 25905491

DOI‎: 10.1097/PCC.0000000000000423

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25905491

Nitric oxide scavenging by red blood cell microparticles and cell-free hemoglobin as a mechanism for the red cell storage lesion.

Donadee C, Raat NJ, Kanias T, Tejero J, Lee JS, Kelley EE, Zhao X, Liu C, Reynolds H, Azarov I, Frizzell S, Meyer EM, Donnenberg AD, Qu L, Triulzi D, Kim-Shapiro DB, Gladwin MT.

Nguồn‎: Circulation 2011;124(4):465-76.

Mã bài‎: PubMed 21747051

DOI‎: 10.1161/CIRCULATIONAHA.110.008698

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21747051

Association between length of storage of transfused red blood cells and multiple organ dysfunction syndrome in pediatric intensive care patients.

Gauvin F, Spinella PC, Lacroix J, Choker G, Ducruet T, Karam O, Hébert PC, Hutchison JS, Hume HA, Tucci M.

Nguồn‎: Transfusion 2010;50(9):1902-13.

Mã bài‎: PubMed 20456697

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2010.02661.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20456697

Relationship between transfusion volume and outcomes in children undergoing noncardiac surgery.

Goobie SM, DiNardo JA, Faraoni D.

Nguồn‎: Transfusion 2016;56(10):2487-94.

Mã bài‎: PubMed 27401674

DOI‎: 10.1111/trf.13732

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27401674

Benefits and risks of red blood cell transfusion in pediatric patients undergoing cardiac surgery.

Guzzetta NA.

Nguồn‎: Paediatr Anaesth 2011;21(5):504-11.

Mã bài‎: PubMed 21114707

DOI‎: 10.1111/j.1460-9592.2010.03464.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21114707

Serious hazards of transfusion in children (SHOT).

Harrison E, Bolton P.

Nguồn‎: Paediatr Anaesth 2011;21(1):10-3.

Mã bài‎: PubMed 21155922

DOI‎: 10.1111/j.1460-9592.2010.03474.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21155922

RBC transfusions in children requiring intensive care admission after traumatic injury.

Hassan NE, DeCou JM, Reischman D, Nickoles TA, Gleason E, Ropele DL, Sanfilippo D, Davis AT, Alters D, Rajasekaran S.

Nguồn‎: Pediatr Crit Care Med 2014;15(7):e306-13.

Mã bài‎: PubMed 24977687

DOI‎: 10.1097/PCC.0000000000000192

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24977687

Increased red blood cell transfusions are associated with worsening outcomes in pediatric heart transplant patients.

Howard-Quijano K, Schwarzenberger JC, Scovotti JC, Alejos A, Ngo J, Gornbein J, Mahajan A.

Nguồn‎: Anesth Analg 2013;116(6):1295-308.

Mã bài‎: PubMed 23558832

DOI‎: 10.1213/ANE.0b013e31828d64ac

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23558832

Adverse blood transfusion outcomes: establishing causation.

Isbister JP, Shander A, Spahn DR, Erhard J, Farmer SL, Hofmann A.

Nguồn‎: Transfus Med Rev 2011;25(2):89-101.

Mã bài‎: PubMed 21345639

DOI‎: 10.1016/j.tmrv.2010.11.001

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21345639

Association between length of storage of red blood cell units and outcome of critically ill children: a prospective observational study.

Karam O, Tucci M, Bateman ST, Ducruet T, Spinella PC, Randolph AG, Lacroix J.

Nguồn‎: Crit Care 2010;14(2):R57.

Mã bài‎: PubMed 20377853

DOI‎: 10.1186/cc8953

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20377853

Blood transfusion risks and alternative strategies in pediatric patients.

Lavoie J.

Nguồn‎: Paediatr Anaesth 2011;21(1):14-24.

Mã bài‎: PubMed 21155923

DOI‎: 10.1111/j.1460-9592.2010.03470.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21155923

Incidence of acute transfusion reactions to platelets in hospitalized pediatric patients based on the US hemovigilance reporting system.

Li N, Williams L, Zhou Z, Wu Y.

Nguồn‎: Transfusion 2014;54(6):1666-72.

Mã bài‎: PubMed 24410992

DOI‎: 10.1111/trf.12520

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24410992

Efficacy of red blood cell transfusion in the critically ill: a systematic review of the literature.

Marik PE, Corwin HL.

Nguồn‎: Crit Care Med 2008;36(9):2667-74.

Mã bài‎: PubMed 18679112

DOI‎: 10.1097/CCM.0b013e3181844677

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18679112

Duration of red blood cell storage and outcomes in pediatric cardiac surgery: an association found for pump prime blood.

Ranucci M, Carlucci C, Isgrò G, Boncilli A, De Benedetti D, De la Torre T, Brozzi S, Frigiola A.

Nguồn‎: Crit Care 2009;13(6):R207.

Mã bài‎: PubMed 20025760

DOI‎: 10.1186/cc8217

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20025760

Adverse outcomes of blood transfusion in children: analysis of UK reports to the serious hazards of transfusion scheme 1996-2005.

Stainsby D, Jones H, Wells AW, Gibson B, Cohen H; SHOT Steering Group.

Nguồn‎: Br J Haematol 2008;141(1):73-9.

Mã bài‎: PubMed 18324969

DOI‎: 10.1111/j.1365-2141.2008.07022.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18324969

Emerging infectious disease agents and their potential threat to transfusion safety.

Stramer SL, Hollinger FB, Katz LM, Kleinman S, Metzel PS, Gregory KR, Dodd RY.

Nguồn‎: Transfusion 2009;49 Suppl 2:1S-29S.

Mã bài‎: PubMed 19686562

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2009.02279.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19686562

Current perspectives in transfusion-transmitted infectious diseases: emerging and re-emerging infections.

Stramer SL.

Nguồn‎: ISBT Sci Ser 2014;9(1):30-6.

Mã bài‎: PubMed 25210533

DOI‎: 10.1111/voxs.12070

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25210533

Risks and predictors of blood transfusion in pediatric patients undergoing open heart operations.

Székely A, Cserép Z, Sápi E, Breuer T, Nagy CA, Vargha P, Hartyánszky I, Szatmári A, Treszl A.

Nguồn‎: Ann Thorac Surg 2009;87(1):187-97.

Mã bài‎: PubMed 19101294

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2008.09.079

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19101294


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.