Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Chăm sóc chu phẫu (Nhi khoa)

Đánh giá bệnh nhân trước khi phẫu thuật và đánh giá nguy cơ truyền máu

Predictive factors for homologous transfusion during paediatric scoliosis surgery.

Dupuis C, Michelet D, Hilly J, Diallo T, Vidal C, Delivet H, Nivoche Y, Mazda K, Dahmani S.

Nguồn‎: Anaesth Crit Care Pain Med 2015;34(6):327-32.

Mã bài‎: PubMed 27080636

DOI‎: 10.1016/j.accpm.2015.04.003

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27080636

Pediatric responsibilities for preoperative evaluation.

Fisher QA, Feldman MA, Wilson MD.

Nguồn‎: J Pediatr 1994;125(5 Pt 1):675-85.

Mã bài‎: PubMed 7965418

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7965418

The pediatrician's role in the evaluation and preparation of pediatric patients undergoing anesthesia.

Goldschneider KR, Cravero JP; Section on Anesthesiology and Pain Medicine, American Academy of Pediatrics.

Nguồn‎: Pediatrics 2014;134(3):634-41.

Mã bài‎: PubMed 25157004

DOI‎: 10.1542/peds.2014-1840

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25157004

Utility of a paediatric bleeding questionnaire as a screening tool for von Willebrand disease in apparently healthy children.

Mittal N, Naridze R, James P, Shott S, Valentino LA.

Nguồn‎: Haemophilia 2015;21(6):806-11.

Mã bài‎: PubMed 25982122

DOI‎: 10.1111/hae.12689

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25982122

Intraoperative blood loss in pediatric liver transplantation: analysis of preoperative risk factors.

Ozier YM, Le Cam B, Chatellier G, Eyraud D, Soubrane O, Houssin D, Conseiller C.

Nguồn‎: Anesth Analg 1995;81(6):1142-7.

Mã bài‎: PubMed 7486095

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7486095

Multivariate model for predicting postoperative blood loss in children undergoing cardiac surgery: a preliminary study.

Savan V, Willems A, Faraoni D, Van der Linden P.

Nguồn‎: Br J Anaesth 2014;112(4):708-14.

Mã bài‎: PubMed 24394941

DOI‎: 10.1093/bja/aet463

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24394941

Risks and predictors of blood transfusion in pediatric patients undergoing open heart operations.

Székely A, Cserép Z, Sápi E, Breuer T, Nagy CA, Vargha P, Hartyánszky I, Szatmári A, Treszl A.

Nguồn‎: Ann Thorac Surg 2009;87(1):187-97.

Mã bài‎: PubMed 19101294

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2008.09.079

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19101294

Factors influencing blood loss and allogeneic blood transfusion practice in craniosynostosis surgery.

van Uitert A, Megens JH, Breugem CC, Stubenitsky BM, Han KS, de Graaff JC.

Nguồn‎: Paediatr Anaesth 2011;21(12):1192-7.

Mã bài‎: PubMed 21919993

DOI‎: 10.1111/j.1460-9592.2011.03689.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21919993


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.