Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Phẫu thuật tim mạch (Nhi khoa)

Các kỹ thuật bảo tồn máu trong phẫu thuật

Conservation of blood during cardiovascular surgery.

Cooley DA.

Nguồn‎: Am J Surg 1995;170(6A Suppl):53S-59S.

Mã bài‎: PubMed 8546249

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8546249

Cardiac operation for congenital heart disease in children of Jehovah's Witnesses.

Henling CE, Carmichael MJ, Keats AS, Cooley DA.

Nguồn‎: J Thorac Cardiovasc Surg 1985;89(6):914-20.

Mã bài‎: PubMed 3999791

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3999791

Process improvement in cardiac surgery: development and implementation of a reoperation for bleeding checklist.

Loor G, Vivacqua A, Sabik JF 3rd, Li L, Hixson ED, Blackstone EH, Koch CG.

Nguồn‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2013;146(5):1028-32.

Mã bài‎: PubMed 23871140

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2013.05.043

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23871140

Completion of the three-stage Fontan pathway without cardiopulmonary bypass.

Mainwaring RD, Reddy VM, Hanley FL.

Nguồn‎: World J Pediatr Congenit Heart Surg 2014;5(3):427-33.

Mã bài‎: PubMed 24958046

DOI‎: 10.1177/2150135114536908

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24958046

Cardiac surgery without blood products in a Jehovah's Witness child with factor VII deficiency.

Pérez-Ferrer A, Gredilla E, de Vicente J, Laporta Y.

Nguồn‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2012;26(4):651-3.

Mã bài‎: PubMed 21924639

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2011.07.012

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21924639

Extracardiac Fontan operation without cardiopulmonary bypass.

Tireli E, Ugurlucan M, Basaran M, Kafali E, Harmandar B, Sayin OA, Sungur Z, Dayioglu E.

Nguồn‎: J Cardiovasc Surg (Torino) 2006;47(6):699-704.

Mã bài‎: PubMed 17043618

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17043618


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.