Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Phẫu thuật tim mạch (Nhi khoa)

Tăng thể tích và truyền dịch một cách thận trọng

Perfusionist strategies for blood conservation in pediatric cardiac surgery.

Durandy Y.

Nguồn‎: World J Cardiol 2010;2(2):27-33.

Mã bài‎: PubMed 21160681

DOI‎: 10.4330/wjc.v2.i2.27

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21160681

Pediatric Cardiac Intensive Care Society 2014 Consensus Statement: pharmacotherapies in cardiac critical care fluid management.

McCammond AN, Axelrod DM, Bailly DK, Ramsey EZ, Costello JM.

Nguồn‎: Pediatr Crit Care Med 2016;17(3 Suppl 1):S35-48.

Mã bài‎: PubMed 26945328

DOI‎: 10.1097/PCC.0000000000000633

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26945328

Prolonged warm ischemia for transfusion-free arterial switch and ventricular septal defect surgery in a 4.5-Kg baby.

Rubatti M, Durandy Y.

Nguồn‎: Perfusion 2012;27(3):230-4.

Mã bài‎: PubMed 22337761

DOI‎: 10.1177/0267659112437775

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22337761


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.