Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Phẫu thuật tim mạch (Nhi khoa)

Chấp nhận thiếu máu với thể tích bình thường

Children with single-ventricle physiology do not benefit from higher hemoglobin levels post cavopulmonary connection: results of a prospective, randomized, controlled trial of a restrictive versus liberal red-cell transfusion strategy.

Cholette JM, Rubenstein JS, Alfieris GM, Powers KS, Eaton M, Lerner NB.

Nguồn‎: Pediatr Crit Care Med 2011;12(1):39-45.

Mã bài‎: PubMed 20495502

DOI‎: 10.1097/PCC.0b013e3181e329db

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20495502

Outcomes using a conservative versus liberal red blood cell transfusion strategy in infants requiring cardiac operation.

Cholette JM, Swartz MF, Rubenstein J, Henrichs KF, Wang H, Powers KS, Daugherty LE, Alfieris GM, Gensini F, Blumberg N.

Nguồn‎: Ann Thorac Surg 2017;103(1):206-14.

Mã bài‎: PubMed 27496630

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2016.05.049

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27496630

Association of haematocrit and red blood cell transfusion with outcomes in infants with shunt-dependent pulmonary blood flow and univentricular physiology.

Dasgupta R, Parsons A, Mcclelland S, Morgan E, Robertson MJ, Noel TR, Schmitz ML, Rettiganti M, Gupta P.

Nguồn‎: Blood Transfus 2015;13(3):417-22.

Mã bài‎: PubMed 25545877

DOI‎: 10.2450/2014.0128-14

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25545877

Safety and effects of two red blood cell transfusion strategies in pediatric cardiac surgery patients: a randomized controlled trial.

de Gast-Bakker DH, de Wilde RB, Hazekamp MG, Sojak V, Zwaginga JJ, Wolterbeek R, de Jonge E, Gesink-van der Veer BJ.

Nguồn‎: Intensive Care Med 2013;39(11):2011-9.

Mã bài‎: PubMed 23995984

DOI‎: 10.1007/s00134-013-3085-7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23995984

Oxygen consumption and cardiovascular function in children during profound intraoperative normovolemic hemodilution.

Fontana JL, Welborn L, Mongan PD, Sturm P, Martin G, Bünger R.

Nguồn‎: Anesth Analg 1995;80(2):219-25.

Mã bài‎: PubMed 7818103

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7818103

Blood conservation operations in pediatric cardiac patients: a paradigm shift of blood use.

Karimi M, Florentino-Pineda I, Weatherred T, Qadeer A, Rosenberg CA, Hudacko A, Ryu D.

Nguồn‎: Ann Thorac Surg 2013;95(3):962-7.

Mã bài‎: PubMed 23201105

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2012.09.029

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23201105

Transfusion strategies for patients in pediatric intensive care units.

Lacroix J, Hébert PC, Hutchison JS, Hume HA, Tucci M, Ducruet T, Gauvin F, Collet JP, Toledano BJ, Robillard P, Joffe A, Biarent D, Meert K, Peters MJ; TRIPICU Investigators; Canadian Critical Care Trials Group; Pediatric Acute Lung Injury and Sepsis Investigators Network.

Nguồn‎: N Engl J Med 2007;356(16):1609-19.

Mã bài‎: PubMed 17442904

DOI‎: 10.1056/NEJMoa066240

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17442904

Randomized trial of hematocrit 25% versus 35% during hypothermic cardiopulmonary bypass in infant heart surgery.

Newburger JW, Jonas RA, Soul J, Kussman BD, Bellinger DC, Laussen PC, Robertson R, Mayer JE Jr, del Nido PJ, Bacha EA, Forbess JM, Pigula F, Roth SJ, Visconti KJ, du Plessis AJ, Farrell DM, McGrath E, Rappaport LA, Wypij D.

Nguồn‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2008;135(2):347-54, 354.e1-4.

Mã bài‎: PubMed 18242267

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2007.01.051

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18242267

Transfusion in critically ill children: an ongoing dilemma.

Secher EL, Stensballe J, Afshari A.

Nguồn‎: Acta Anaesthesiol Scand 2013;57(6):684-91.

Mã bài‎: PubMed 23692309

DOI‎: 10.1111/aas.12131

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23692309

Comparison of two red-cell transfusion strategies after pediatric cardiac surgery: a subgroup analysis.

Willems A, Harrington K, Lacroix J, Biarent D, Joffe AR, Wensley D, Ducruet T, Hébert PC, Tucci M; TRIPICU investigators; Canadian Critical Care Trials Group; Pediatric Acute Lung Injury and Sepsis Investigators (PALISI) Network.

Nguồn‎: Crit Care Med 2010;38(2):649-56.

Mã bài‎: PubMed 19789443

DOI‎: 10.1097/CCM.0b013e3181bc816c

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19789443


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.