Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống

Thư viện Tháp Canh cần bộ vi xử lý Pentium hoặc mới hơn, chạy trên Microsoft Windows 7 hoặc nhanh hơn và còn ít nhất 48 MB của bộ nhớ (RAM) cho ứng dụng và còn 3 GB dung lượng trống trong ổ cứng.

Ghi chú: Nếu máy tính của bạn đang chạy Microsoft Windows 7, trước tiên bạn cần tải xuống và cài đặt phần mềm cho phép bạn gắn file ISO. Bạn có thể tìm thấy phần mềm này trên trang web của Microsoft.