Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt

Hãy thực hiện các bước sau đây để tải về và cài đặt Thư viện Tháp Canh:

  • Bấm vào nút Tải về trên trang này.

  • Chọn ngôn ngữ từ danh sách, sau đó bấm vào nút Tải về.

  • Bấm chuột phải vào file ISO, rồi bấm Mount (Ghi chú: Bước này có lẽ sẽ thay đổi nếu bạn đang dùng một phần mềm khác để gắn file ISO. Nếu vậy, hãy làm theo chỉ dẫn của phần mềm đó).

  • Bấm hai lần vào file WTLSetup.exe, sau đó làm theo chỉ dẫn để cài đặt Thư viện Tháp Canh.