Skip to content

Skip to table of contents

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt

Hãy thực hiện các bước sau đây để tải về và cài đặt Thư viện Tháp Canh:

  • Bấm vào nút Tải về trên trang này.

  • Chọn ngôn ngữ từ danh sách, sau đó bấm vào nút Tải về.

  • Bấm chuột phải vào file ISO, rồi bấm Mount (Ghi chú: Bước này có lẽ sẽ thay đổi nếu bạn đang dùng một phần mềm khác để gắn file ISO. Nếu vậy, hãy làm theo chỉ dẫn của phần mềm đó).

  • Bấm hai lần vào file WTLSetup.exe, sau đó làm theo chỉ dẫn để cài đặt Thư viện Tháp Canh.