Skip to content

Skip to table of contents

TRANG WEB JW.ORG

Tìm nội dung trong ngôn ngữ khác

Tìm nội dung trong ngôn ngữ khác

Nếu bạn đang học một ngôn ngữ hoặc muốn chia sẻ thông tin trên trang jw.org cho một người nói ngôn ngữ khác, hãy dùng một trong ba cách dưới đây để tìm nội dung trong ngôn ngữ bạn cần.

 Chuyển toàn bộ trang web jw.org sang một ngôn ngữ khác

Nhấp vào nút Chọn ngôn ngữ để hiển thị một danh sách tất cả các ngôn ngữ có trên jw.org.

Ở phía bên trái của tên mỗi ngôn ngữ trong danh sách, có một trong các biểu tượng sau:

 • Trang web, hoặc ít nhất là một phần của trang web, đã được dịch sang ngôn ngữ này. Nhấp vào tên ngôn ngữ để toàn bộ trang web chuyển sang ngôn ngữ này.

 • Trang web chưa được dịch sang ngôn ngữ này, nhưng có các ấn phẩm để tải xuống. Nhấp vào tên ngôn ngữ để xem danh sách các ấn phẩm có thể tải xuống.

 • Đây là một ngôn ngữ ký hiệu.

  Nếu một phần của trang jw.org đã được dịch sang ngôn ngữ ký hiệu bạn chọn, trang web sẽ chuyển sang ngôn ngữ đó.

  Nếu jw.org chưa được dịch sang ngôn ngữ ký hiệu bạn chọn, bạn sẽ thấy một danh sách các ấn phẩm có thể tải về trong ngôn ngữ ký hiệu đó.

Vì danh sách có hàng trăm ngôn ngữ, hãy dùng một trong các tính năng sau để tìm ngôn ngữ bạn muốn dễ dàng hơn:

 • Chọn một ngôn ngữ ưa thích: Bốn ngôn ngữ mà bạn chọn gần đây nhất sẽ xuất hiện ở đầu danh sách.

 • Gõ tên ngôn ngữ: Gõ một vài chữ cái của tên ngôn ngữ, có thể gõ trong ngôn ngữ của bạn hoặc trong ngôn ngữ bạn đang tìm. Ví dụ, nếu ngôn ngữ của trang đang là tiếng Việt và bạn muốn chuyển sang tiếng Anh, bạn có thể gõ “Anh” hoặc “English”. Mỗi khi gõ một chữ cái, trong danh sách sẽ chỉ xuất hiện những ngôn ngữ có tên giống với những chữ bạn gõ.

 Hiển thị một trang trong ngôn ngữ khác

Cách 1: Cách này được dùng cho những trang có danh sách thả xuống Đọc trong ngôn ngữ.

Mở đến bài bạn muốn đọc hoặc chia sẻ cho người khác. Sau đó, chọn một ngôn ngữ trong danh sách thả xuống Đọc trong ngôn ngữ để xem bài này trong ngôn ngữ đó. (Nếu ngôn ngữ bạn đang tìm không có trong danh sách thả xuống Đọc trong ngôn ngữ, điều này nghĩa là bài viết chưa được xuất bản trong ngôn ngữ đó).

Gợi ý: Trong danh sách thả xuống Đọc trong ngôn ngữ, biểu tượng thu âm ở bên trái tên ngôn ngữ cho biết rằng một bản thu âm của bài viết có trong ngôn ngữ đó.

Khi bạn dùng danh sách thả xuống Đọc trong ngôn ngữ để hiển thị một bài trong ngôn ngữ khác, chỉ có bài viết được hiển thị trong ngôn ngữ bạn chọn. Phần còn lại của trang web vẫn được hiển thị trong ngôn ngữ ban đầu.

Cách 2: Nếu bài bạn đang đọc không có danh sách thả xuống Đọc trong ngôn ngữ, hãy dùng tính năng Chọn ngôn ngữ để chuyển trang web sang ngôn ngữ bạn cần. Nếu bài đang đọc có trong ngôn ngữ bạn chọn, nó sẽ hiện ra. Nếu không, trang web sẽ trở về trang chủ trong ngôn ngữ bạn chọn.

 Tìm một ấn phẩm trong ngôn ngữ khác

Vào mục ẤN PHẨM > ẤN PHẨM ĐÁNG CHÚ Ý. Chọn một ngôn ngữ trong danh sách thả xuống và nhấp vào nút Tìm kiếm.

Dùng một trong các tính năng sau để tìm một ngôn ngữ dễ dàng hơn:

 • Chọn một ngôn ngữ ưa thích: Bốn ngôn ngữ mà bạn chọn gần đây nhất sẽ xuất hiện ở đầu danh sách.

 • Gõ tên ngôn ngữ: Gõ một vài chữ cái của tên ngôn ngữ, có thể gõ trong ngôn ngữ của bạn hoặc trong ngôn ngữ bạn đang tìm. Ví dụ, nếu ngôn ngữ của trang đang là tiếng Việt và bạn muốn chuyển sang tiếng Anh, bạn có thể gõ “Anh” hoặc “English”. Mỗi khi gõ một chữ cái, trong danh sách sẽ chỉ xuất hiện những ngôn ngữ có tên giống với những chữ bạn gõ.

Nếu có nhiều ấn phẩm trong ngôn ngữ bạn chọn, trang ẤN PHẨM ĐÁNG CHÚ Ý chỉ hiện lên một số lượng giới hạn các ấn phẩm. Để tìm thêm ấn phẩm khác trong ngôn ngữ được chọn, hãy vào trang của một loại ấn phẩm (ví dụ: SÁCH & SÁCH MỎNG hoặc TẠP CHÍ) để thấy danh sách các ấn phẩm thuộc loại đó trong ngôn ngữ được chọn.

Nếu không có ấn phẩm loại đó, trang sẽ hiển thị đường dẫn đến các loại ấn phẩm có trong ngôn ngữ được chọn.