Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Những trình duyệt Internet nào được hỗ trợ?

Những trình duyệt Internet nào được hỗ trợ?

Chúng tôi hỗ trợ hầu hết các trình duyệt hiện đang được dùng. Sẽ là tốt nhất nếu bạn cài đặt phiên bản mới nhất của trình duyệt bạn đang sử dụng.

Những trình duyệt sau đây không được hỗ trợ:

  • Internet Explorer 10 và những phiên bản cũ hơn. Nếu hệ điều hành trên máy tính của bạn không hỗ trợ những phiên bản mới nhất của Internet Explorer, xin hãy cài đặt trình duyệt khác.

  • Opera Mini

Những hệ điều hành di động sau được hỗ trợ:

  • Android 4.0 và mới hơn

  • Windows 8.1 và mới hơn

  • iOS 7.0 và mới hơn (những thiết bị iOS cũ hơn chỉ được hỗ trợ một cách giới hạn)