Skip to content

Skip to table of contents

KÊNH TRUYỀN THÔNG JW

Xem Video theo chủ đề trên Roku

Xem Video theo chủ đề trên Roku

Video theo chủ đề cho phép bạn xem bất cứ video nào từ Kênh truyền thông JW với đầy đủ quyền kiểm soát quá trình mở video (tạm dừng, lùi lại, đi tới hoặc chuyển đến phần khác). Có thể xem một hay tất cả video trong thể loại.

(Lưu ý: Điều khiển từ xa Roku của bạn có thể khác một chút so với hình trong phần chỉ dẫn này).

Chọn mục Video theo chủ đề từ trang đầu để xem các thể loại video hiện có. Để tìm kiếm và xem video, hãy thực hiện các bước sau:

 Tìm kiếm một video

Dùng các mũi tên trên điều khiển từ xa để xem qua các thể loại. Bấm OK để chọn thể loại.

Một số video có thể xuất hiện trong nhiều thể loại. Ví dụ, video Người con hoang đàng trở về có thể được tìm thấy trong các thể loại Phim, Gia đình Thanh thiếu niên. Mỗi hàng video tượng trưng cho một thể loại. Phía trên hàng sẽ hiển thị tên của thể loại.

Dùng điều khiển từ xa để chọn thể loại:

 • Mũi tên Lên Xuống: Di chuyển đến một thể loại video khác.

 • Mũi tên Trái Phải: Lướt qua các video có trong một thể loại.

 • Mỗi thể loại đều có tùy chọn Bật tất cả. Chọn tùy chọn này để mở tất cả video trong cùng thể loại, bắt đầu với video đầu tiên. Quá trình mở video sẽ kết thúc khi tất cả video trong thể loại đã được chiếu.

Chọn một video để hiển thị màn hình Thông tin Video.

Chọn một trong các chức năng sau trên màn hình:

 • Xem tiếp: Tùy chọn này chỉ hiển thị nếu trước đó bạn xem video chưa hết. Xem tiếp video từ nơi bạn ngừng trước đó.

 • Bật hoặc Bật từ đầu: Mở video từ đầu.

 • Bật phụ đề: Tùy chọn này được hiển thị nếu video đang được xem có phụ đề tương ứng. Tùy chọn này sẽ hiển thị phụ đề của video hiện tại và cũng hiển thị phụ đề (nếu có) của tất cả video trong mục Đang phát sóng Video theo chủ đề. Để ẩn phụ đề, chọn Tắt phụ đề.

 • Bật toàn bộ phần này: Mở tất cả video trong thể loại, bắt đầu với video hiện đang được xem. Quá trình này sẽ kết thúc khi tất cả video trong thể loại đã được chiếu.

Hàng phía dưới màn hình Thông tin Video hiển thị các video khác trong cùng thể loại. Bấm mũi tên Xuống để vào hàng video cùng thể loại, bấm mũi tên Lên để trở lại màn hình Thông tin Video.

 Kiểm soát quá trình mở video

Khi một video đang được mở trong mục Video theo chủ đề, bạn có thể kiểm soát bằng thiết bị điều khiển từ xa như sau:

 • Bật/Tạm dừng: Tạm dừng video. Bấm nút này lần nữa để tiếp tục video.

 • Mũi tên Phải: Đi tới vài giây. Bấm giữ nút này để đi tới nhanh. Khi đến chỗ bạn muốn xem, bấm nút Bật hoặc OK.

 • Đi tới: Tự động đi tới. Khi đến chỗ bạn muốn xem, bấm nút Bật hoặc OK.

 • Mũi tên Trái: Lùi lại vài giây. Bấm giữ nút này để lùi lại nhanh. Khi đến chỗ bạn muốn xem, bấm nút Bật hoặc OK.

 • Lùi lại: Lùi lại video về lúc ban đầu. Khi đến chỗ bạn muốn xem, bấm nút Bật hoặc OK.

 • Trở về: Trở về màn hình Thông tin Video.

 Xem Các video đáng chú ý hoặc Các video mới nhất

Trang đầu của Kênh truyền thông JW liệt kê hai thể loại đặc biệt cho Video theo chủ đề:

 1. Đáng chú ý: Các video đáng chú ý, ví dụ như các video liên quan đến buổi nhóm họp hàng tuần.

 2. Mới nhất: Các video mới nhất được thêm vào gần đây.