Skip to content

Skip to table of contents

Tại sao tôi không thể tìm được Kênh truyền thông JW trên Roku Channel Store?

Tại sao tôi không thể tìm được Kênh truyền thông JW trên Roku Channel Store?

Có lẽ bạn không tìm đúng từ khóa. Hãy xem hướng dẫn Cài đặt ứng dụng JW Broadcasting. Một lý do khác có thể là do thiết bị của bạn hiện nay không được hỗ trợ. Kênh truyền thông JW không hỗ trợ Roku đời thứ nhất.