Skip to content

Skip to table of contents

Tại sao cần thẻ tín dụng để tạo một tài khoản Roku?

Tại sao cần thẻ tín dụng để tạo một tài khoản Roku?

Roku đòi hỏi một thẻ tín dụng hợp pháp khi bạn tạo tài khoản vì không phải mọi nội dung trong Roku Channel Store đều miễn phí. Bạn phải trả phí nếu muốn thực hiện một giao dịch. Để biết thêm thông tin, xin xem trang hỗ trợ của Roku.